Weiman får fallskärm på 3,6 miljoner

Erik Weiman (M), avgående landstingsråd i Uppsala, kan få en fallskärm på upp till 3,6 miljoner kronor.

– Jag tror att jag bara kommer att ta ut mycket lite av detta, säger han.

16 december 2014 15:46

Vid årsskiftet slutar Erik Weiman som landstingsråd efter sju år. Trots att han bara är 53 år har han rätt till så kallad visstidspension. Det innebär en ersättning på 27 200 kronor i månaden som längst fram tills han fyller 65 år. Det totala maxbelopp han kan få uppgår till 3 590 000 kronor.

Men får Erik Weiman lön från ett nytt jobb ska en del av visstidspensionen räknas av. Han tror att han därför kommer att utnyttja visstidspensionen högst marginellt.

– Jag planerar absolut att börja jobba. Jag har fått några erbjudanden men än är inget klart.

Exempelvis sjuksköterskor får uppsägningslön i några månader om de blir av med jobbet. Är det rimligt att en politiker kan ha rätt till ersättning ända till pensionen?

– De flesta tycker nog det är rimligt att det finns någon form av omställning även för förtroendevalda politiker som lämnar sitt uppdrag, svarar Erik Weiman

Är det rimligt att den är så långvarig?

– Vi har ändrat regelverket så nu ser det annorlunda ut.

Men nu gäller det din visstidspension. Är det rimligt att den kan betalas ut under så lång tid? Utbetalningarna kan ju pågå tills du blir 65.

– Den är så lång om man utnyttjar den hela vägen och inte arbetar. Det jag inte tycker är rimligt är att inte söka och ta ett nytt arbete.

Men läser man reglerna noga framgår det att Erik Weiman faktiskt har rätt att behålla en del av ersättningen oavsett om han får ett nytt jobb eller inte.

Visserligen ska ersättningen kvittas bort mot eventuella nya löneintäkter, men bara till 75 procent. Resten, 25 procent av visstidspensionen, får Erik Weiman behålla. Han får dessutom en fast summa på 11 000 kronor i månaden som också undantas från bortkvittningen mot lön. Det beloppet kan betalas ut tills han fyller 65.

När UNT ringer upp Erik Weiman igen säger han att han kommer att frånsäga sig de pengar som inte kvittas bort mot en framtida ny lön, under förutsättning att lönen överstiger visstidspensionen.

För att få ut visstidspension från landstinget måste politikern själv ansöka om pengarna vilket Erik Weiman har gjort. I måndags sa landstingsstyrelsen ja till hans begäran.

– Jag tycker det är rimligt att man kan få en sådan här ersättning. Den som går in i politiken lämnar allt, säger landstingsrådet Börje Wennberg (S) som varit med och beviljat Erik Weimans ansökan.

Fakta Hårdare regler

Politiker som varit anställda i Uppsalalandstinget har rätt till visstidspension om de bland annat fyllt 50 år och arbetat i landstinget i minst fyra år.

För politiker som tillträder i landstinget i Uppsala län efter valet 2014 gäller stramare omställningsregler. En politiker som jobbat minst 40 procent kan få ersättning i tre månader för varje tjänstgöringsår.

Ersättningen är 85 procent av lönen de första två åren och 60 procent år tre. Efter tre år upphör ersättningen. Det första året kvittas inte ersättningen bort mot andra inkomster. Följande två år får politikern behålla cirka 45 000 kronor/år från ersättningen utan att den kvittas bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!