Vill ge motbild till våldet

Motbilder till våldet är ett av målen för en temadag i Uppsala. Då ställs också frågan om våldet ökar eller minskar.

11 september 2016 10:05

– Det finns forskning som visar att våldet omkring oss i vissa avseenden inte ökar. Samtidigt blir exempelvis vapnen både farligare och fler. Vi vill bidra till att öka kunskapen och lyfta fram de goda krafter och idéer som finns.

Det säger psykologen Hans Åberg från Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala som i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan och med stöd från länsstyrelsen på måndag arrangerar en temadag om våld.

– Risken för hopplöshet är stor, vi kan alla stapla upp det som hänt bara i år med tjejer som tafsas på, hatet på nätet, kriget i Syrien. Den andra sidan är alla de goda exempel som finns och som visar att vi faktiskt kan agera mot detta, säger Hans Åberg.

Han pekar bland annat på ideella initiativ från föräldrar och insatser från skolor för att förmedla en respektfull hållning bland barn och unga. Han anser att kunskap och samverkan är en effektivare väg än exempelvis strängare straff:

– Mindre klasser, föräldrar på stan och integrerade, jämställda fotbollslag, det är exempel på sådant som ger resultat, säger Hans Åberg.

Medverkar på temadagen gör bland andra Heléne Lööw, universitetslektor vid Uppsala universitet och en av landets främsta kännare av högerextrema rörelser, Alán Ali från Fryshuset, Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet och Luis Lineo, ordförande i Män för jämställdhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist