Nio hållplatser riskerar att försvinna

I samband med att Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge ska busshållplatserna längs med sträckan rustas upp. Men pengarna räcker inte till att rusta upp samtliga hållplatser och därför har UL lämnat in ett förslag till Trafikverket om att dra in nio hållplatser.

22 juni 2015 09:25

Anna Pilvinen bor i Björklinge-Gränby och enligt det förslag som UL lämnat så kommer hennes tre närmaste hållplatser att försvinna.

– Det betyder att vi i byn får nästan två kilometer till busshållplatsen i stället för 500 meter. Vi är väldigt upprörda för här bor många gamla och även gymnasielever och vuxna som dagligen pendlar in till stan med linje 102. Om busshållplatserna tas bort kommer vi att få svårt att åka kollektivt.

Hon menar att det inte känns rimligt att barn och gamla ska behöva ta sig så långt för att komma till sin närmsta busshållplats och undrar hur det ska fungera på vintern.

De boende i byn är även missnöjda med hur informationen om indragningarna har presenterats. Anna Pilvinen fick reda på det genom en granne som gått på det samrådsmöte om gång- och cykelvägen som vägverket arrangerade i förra veckan.

– I inbjudan stod ingenting om att busshållplatser kunde komma att dras in, därför var det få som gick på mötet och kunde bidra med sina synpunkter.

Sture Jonsson är informationschef på UL och han poängterar att frågan än så länge befinner sig på förslagsstadiet, och att beslut om eventuell indragningen av busshållsplatserna inte kommer att tas förr ens vägplanen för gång- och cykelvägen är fastlagd.

Hur kommer det sig att informationen till de boende inte varit bättre?

– Mötet i förra veckan anordnades av Trafikverket och inte oss. Där skulle hela projektet diskuteras och då ingår busshållplatserna. Men det finns fortfarande tid för boende att inkomma med sina synpunkter.

Han förklarar att hållplatserna kommer att rustas upp i samband med att gång- och cykelvägen byggs, men att pengarna inte räcker till att rusta samtliga.

– Därför har vi gjort en analys utifrån hur många som använder varje hållplats och hur många som bor i närheten, och utifrån det lagt fram ett förslag på vilka hållplatser som kan tas bort.

Men tror du inte att de boende hellre har en lite sämre hållplats än ingen alls?

– För den enskilde kan det säkerligen vara så. Men idag finns det krav på att hållplatserna ska ha en viss tillgänglighet.  Väderskydd måste till exempel finnas på den sida flest kliver på och så måste hållplatserna tillgänglighetsanpassas så att det blir enklare för människor med funktionsnedsättning att resa. Nu när det byggs en gång- och cykelväg så bör det exempelvis också finnas cykelställ vid hållplatsen.

Så då offras vissa hållplatser för att de kvarvarande hållplatserna ska leva upp till kraven?

– Ja, så kan man säga.

Hemma i Björklinge-Gränby tycker Anna Pilvinen att det är olyckligt att man ställer cyklister mot bussresenärer på det här sättet och hon oroar sig i förlängningen för vad som kommer hända med busslinjen.

– Om de tar bort hållplatser kommer färre att åka med bussen och då kanske den på sikt tas bort.

Men Sture Jonsson menar att den oron är obefogad.

– Om det nu blir så att hållplatser dras in så är det hållplatser som väldigt få använder. De hållplatser som finns kvar kommer å andra sidan hålla en högre standard och det tror jag kan locka fler att resa kollektivt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!