Vart tar SLU vägen?

Landsbygdsdepartementet ska försvinna, har den nya regeringen meddelat. För Sveriges Lantbruksuniversitet kan det komma att innebära stora förändringar.

6 oktober 2014 10:31

Ett av den nya regeringens första beslut var att lägga ned landsbygdsdepartementet och flytta landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och hans frågor till näringsdepartementet. Ett beslut som togs emot med förvåning, bland annat på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, som tillhört departementet sedan universitetet bildades.

– Det är väl egentligen ingen som trott att landsbygdsdepartementet skulle avvecklas, för det har så länge varit en prioriterad sektor. Det här betyder att vi måste föra en diskussion internt om hur vi ska ställa oss till departementstillhörighet, säger Martin Melkersson, universitetsdirektör på SLU.

På sin blogg skriver rektor Lisa Sennerby Forsse att nedläggningen skickar "märkliga signaler" och "vad detta betyder för SLU vet vi ännu inte. Kanhända sker nu den överflyttning till utbildningsdepartementet som länge varit på tal."

Debatten har funnits länge inom SLU. Bör universitetet tillhöra landsbygdsdepartementet, som enda lärosäte i Sverige, eller utbildningsdepartementet?

– Min tolkning är att det inte har funnits en tillräckligt stark vilja för att be om en överflyttning till utbildningsdepartementet, för man har sett för många fördelar med landsbygdsdepartementet, ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt, säger Martin Melkersson.

Vad kan det innebära för er om ni följer med till näringsdepartementet?

– Det kan innebära att vi inte får samma uppmärksamhet från departementshåll. SLU har ju varit en av de största myndigheterna under landsbygdsdepartementet. Jag gissar att många i SLU tycker att det är dags att flytta till utbildningsdepartementet, men det får vi se.

Kommande veckor kommer både SLU:s universitetsledning och styrelse diskutera fram ett ställningstagande som kan föras fram i kontakter med regeringskansliet under hösten.

Enligt Catharina Stenborg Blom, myndighetshandläggare på landsbygdsdepartementet, kommer landsbygdsdepartementet finnas kvar till årsskiftet. Ännu finns inga signaler om att SLU skulle flyttas till utbildningsdepartementet, menar hon.

Eskil Erlandsson (C), tidigare landsbygdsminister, är kritisk till nedläggningen av landsbygdsdepartementet.

– Jag tycker det är sorgligt och bedrövligt. Vi har en urbanisering i vårt samhälle men under min ledning har vi fått igång en bra fart på tillväxt och utveckling på landsbygden, som ger jobb i det här landet.

Men kan inte tillväxten och utvecklingen på landsbygden må lika bra av att de här frågorna hamnar hos näringsdepartementet?

– Landsbygdsfrågorna får en underordnad betydelse gentemot mycket annat som ska skötas på det här departementet, som blir gigantiskt, säger han.

Några råd till SLU om hur de bör ställa sig i frågan om departementstillhörighet vill Eskil Erlandsson inte ge.

– Den frågeställningen har inte jag tagit ställning till. Det har varit så självklart för mig att SLU ligger på mitt bord.

UNT har sökt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för en kommentar, dock utan framgång.

Fakta SLU och departementen

* SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bildades 1977 efter att Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan slagit sig samman.

* Sedan 1977 har SLU sorterats under jordbruksdepartementet, som 2011 bytte namn till landsbygdsdepartementet.

* Jordbruksdepartementet tillkom redan år 1900.

* Vid årsskiftet försvinner landsbygdsdepartementet och landsbygdsfrågorna kommer att flyttas över till näringsdepartementet.

* 2013 hade SLU 2 959 helårsanställda, 3 879 helårsstudenter och 715 aktiva forskarstuderande.

Källor: SLU, landsbygdsdepartementet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Johansson