Var tredje plats försvinner

Färre personer kommer att kunna få vård i livets slutskede på Uppsala kommuns vårdavdelning Omtanken. Antalet platser minskar från 33 till 20.

8 januari 2015 19:31

I maj 2013 invigdes Palliativt centrum på Genetikvägen i Ultuna. Landstingets hospice och kommunens vård­enheter Omtanken/Tindran flyttade in i gemensamma lokaler i syfte att säkerställa god, trygg och värdig palliativ vård. Omtanken fick 33 platser men i år försvinner alltså en tredjedel.

– Vi har bara haft 62 procent beläggningar. Därför har vi beslutat att göra den här reduceringen, säger ­Karina Bodin, sektionschef vid äldreförvaltningen.

I samband med invigningen sade verksamhetschefen Kerstin Murray att några sängar alltid står tomma i form av så kallade trygghetsplatser som innebär att patienter kan bo kvar hemma, men kan få en plats direkt när det inte går att vara kvar längre. Den beräkningen finns fortfarande med i kommunens kalkyler.

– I snitt var drygt 60 procent av vårdplatserna belagda förra året, alltså omkring 17–18 personer. Det kan hända att det inte finns tillräckligt med kunskap om att vi finns, men vi håller på att arbeta med skapa större förståelse att man kan skicka patienter till Omtanken, säger Karina Bodin .

Varför satsar ni inte på att bli bättre med marknadsföringen i stället för att minska antalet platser?

– Det finns också ett spar­beting på det här året som gör att vi lägger de här platserna på is. Sparbetinget gäller inte bara Omtanken.

På frågan om hur mycket pengar det rör sig om hänvisar Karina Bodin till sektionsschef Liselott Engqvist som i sin tur hänvisar till till­förordnade förvaltningschefen Roger Jo Linder.

– Först av allt vill jag göra klart att det här inte handlar om att spara. Vi kostnadsanpassar och konstnadsreducerar inom kommunen i syfte att uppnå en större effektivitet. Vi har en budget ut­ifrån politiska direktiv som vi måste hålla oss till.

Omtanken i de nuvarande lokalerna, anpassat till 33 platser, har inte ens funnits i två år, hur kunde det bli en sådan missbedömning?

– Vi gjorde en mindre bra beräkning. Vi kommer att se över nu vad vi ska göra med de lokalytor som nu blir o­utnyttjade. Det viktiga att understryka är vi kommer att fortsätta förmedla och ge en trygg vård livets slut och tillgodose de behov om finns.

Enligt verksamhetschefen Kerstin Murray finns det i dag inga planer på att sparka personal. Däremot kommer man inte att tillsätta tjänster om personer eventuellt slutar.

Hur kommer ni lösa det om det visar sig att det blir för få platser?

– Det finns alltid en risk att det blir kö oavsett hur många platser vi har. Jag ser ingen anledning till oro och skulle det bli så kan det blir att man blir fördröjd något dygn innan man får komma. Vi kommer även att följa upp detta för utvärdering hos uppdragsgivaren

Palliativt centrum i Uppsala

Centrumet riktar sig till svårt sjuka patienter som befinner sig i livets slutskede och är i behov av specialiserad vård. Det är ett sam­arbete mellan Uppsala kommun och landstinget.

Här finns ett sjukvårdsteam som åker hem till patienter, en forskningsenhet under utveckling, kuratorer, arbets­terapeuter, sjukgymnaster samt en kommunal vårdavdelning och en avdelning tillhörande landstinget, hospice.

Majoriteten av patienterna här har obotlig cancer men andra diagnoser förekommer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martina Lindvall