Vänj dig aldrig vid hot

15 augusti 1916 10:04

Blir du arg över något du läst i UNT? Har vi fått fakta om bakfoten? Har vi missat någon viktig aspekt i en artikel? Hör av dig. Om vi gjort fel så rättar vi. Om det finns fler perspektiv som är relevanta för en bred allmänhet kan det vara befogat med en uppföljande text. Ibland får vi konstatera att vi har olika syn på saken, men du som läsare ska veta att vi alltid är beredda att diskutera våra publiceringar.

Det finns dock en tydlig gräns: vi accepterar aldrig hot.

Tidigare i år berättade vi om hoten som riktats mot en av våra reportrar, vilket ledde till fällande dom. I juni satte en nazistorganisation upp plastband vid entrén till vårt tryckeri — som en hotfull markering.

I förra veckan var det dags igen. UNT skrev om en dom, vilket gjorde ett par personer rasande. De kunde dock inte påvisa några sakfel men krävde i aggressiva ordalag att texten skulle tas bort från UNT.se. ”Så ni vägrar, ni tänker inte ta bort den? Då får ni skylla er själva, ni får se”. Hotet riktades alltså mot hela mediehuset. Självklart gjorde vi polisanmälan.

Organisationen Utgivarnas årliga enkät visar att hot mot medier blivit ett allt större problem. Nära hälften av Sveriges redaktioner har hotats under det senaste året. Men journalister är inte den enda yrkesgruppen som drabbas. Lärare, socialsekreterare, förtroendevalda, poliser, alkoholhandläggare är exempel på andra grupper som ofta utsätts.

Vad skulle vi få för samhälle om hoten vinner framgång? Det skulle bli en tyst och ängslig värld, där priset för att sticka upp är extremt högt. Det skulle bli en värld där den starkes krav vinner över lag och rätt, en värld där den svage får ge sig, varje gång. Därför är det så viktigt att bilda front mot dem som hotar och trakasserar. Vänj dig aldrig vid hot.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!