Uppsalas politiker om tiggarna

Hur vill du agera i frågan om tiggare? Ger du själv pengar till tiggare? Det är ett par av de frågor som UNT ställt till några ledande politiker i Uppsala.

4 mars 2015 07:51

Mohamad Hassan (FP)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– Kommunen har inrättat ett dagcenter och ett natthärbärge, det är ett minimum av vad kommunen bör göra. Alliansen hade förra mandatperioden en pott på 10 miljoner kronor per år för att bryta utanförskap som kunde användas för bland annat EU-migranter. Vi planerade även att ansöka om pengar för EU-projekt. Men den nya majoriteten har varit passiv i de här frågorna.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Klart det gör ont i hjärtat att se någon som sitter och tigger i minusgrader, men man har vant sig vid synen.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Jag lägger mina småpengar i en burk hemma och jag ger till främst kvinnor, jag tror att de är mest utsatta.

Stefan Hanna (C)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– Kommunen har ett ansvar att hjälpa alla som är här och behöver akut nödhjälp. Kommunerna behöver ha fokus på bättre integration av flyktingar och inte EU-fattigvård. Ge kommunerna större rådighet som man gjort i Norge. Kommunerna bör till exempel själva få bestämma hur de vill hantera gaturummet. Jag är i dag inte övertygad om att ett tiggeriförbud i Uppsala är rätt.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Min syn på tiggare har inte förändrats. Men jag märker att det har blivit mer förakt mot tiggare.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Jag ger aldrig till tiggare. Man vet inte hur pengarna används. Jag ger till välgörenhetsorganisationer i stället.

Marta Obminska (M)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– Det är viktigt att kommunen har ett barnperspektiv, därför har EU-migranterna tillgång till familjecentraler med öppen förskola och pedagog via dagcentret. Jag vill att kommunen även fortsatt ska hjälpa de här personerna att söka arbete. Att tigga är ovärdigt. EU måste se till att de pengar som avsatts till gruppen i deras hemländer också används.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Nej.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Jag har gett mat och kläder men inte pengar. Jag ger pengar till organisationer i stället.

Jonas Segersam (KD)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– Vi har samma ansvar som gentemot andra människor som vistas tillfälligt i kommunen. Om personer från andra delar av EU vill etablera sig här har kommunen ett ansvar att underlätta med boende och arbete.

Vi bör hålla fast vid en arbetslinje där politikens roll i första hand är att öppna vägar för människor till ett värdigt liv där de kan försörja sig själva.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Nej.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Normalt inte. När barnen är med brukar de dock vilja ge en slant.

Maria Gardfjell (MP)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– Så länge staten och EU inte gör mer ska Uppsala kommun inte tveka inför att visa medmänsklighet mot fattiga människor. Det är särskilt viktigt att ge dem hjälp till självhjälp. Miljöpartiet har förordat att dagcentret ska finnas permanent och inte enbart vintertid. Det är något vi i den rödgröna majoriteten bör ta upp till diskussion.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Till en början såg nog även jag tiggarna som en grupp. Nu ser jag dem som olika individer, som var och en behöver mötas individuellt.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Inte så ofta. Jag fokuserar på att arbeta politiskt.

Erik Pelling (S)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– De insatser som kommunen ger för närvarande är för att täcka behovet under vintern. Under sommaren minskar trycket när många återvänder till sina hemländer och just nu finns inga planer på ytterligare insatser. Permanenta lösningar måste arbetas fram på EU-nivå.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Man får en relation till tiggare vid sin butik. Det har hänt att de värmt mat hemma hos mig.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Ibland. Jag har sällan kontanter på mig men tar då och då ut lite extra för att kunna ge till tiggare.

Simon Alm (SD)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– Kommunen ska inte underlätta för personer att komma hit och tigga. Får de mat och husrum av kommunen blir tiggeri mer lönsamt. Rör det sig om barn är det viktigt att de inte blir långvariga här då de behöver en trygg miljö och gå i skolan.

Regeringen bör föra en ­dialog med bland annat Rumänien så att landet sätter in insatser som gör att fler där går i skolan och kommer i försörjning. Förbjud tiggeri och utred visumtvång för personer från Rumänien och Bulgarien.

Tiggare har blivit en ­vanligare syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Nej.

Brukar du ge pengar till ­tiggare?

– Nej, det är kontraproduktivt. Ger man pengar till tiggare så kommer fler och tigger.

Tomas Karlsson (FI)

Vad tycker du att myndigheterna ska göra i frågan om tiggare?

– De har rätt till bostad och uppehälle och kommunen ska kunna ordna det. Grundläggande mänskliga rättigheter ska tillgodoses av det offentliga, inte av privat välgörenhet. Socialtjänstlagen tillåter inte att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

–I Stockholm finns en verksamhet som hjälper EU-migranter med utbildning och jobbsökande, det ska även Uppsala ha.

Kommunens dagcenter bör inte upphöra den 15 april, utan bör finnas permanent.

Tiggare har blivit en vanlig syn i Uppsala under de senaste åren. Har din syn på tiggare förändrats?

– Ja, jag har börjat fundera mer på fattigdom och vad den gör med människor. Jag har också börjat se dem som olika individer.

Brukar du ge pengar till tiggare?

– Ja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters