Uppsalas förskolor ska bli giftfria

Nu ska Uppsalas förskolor bli giftfria. Leksaker, möbler och annat som innehåller kemikalier ska rensas bort i ett stort åtgärdsprogram som drar igång i höst.

27 juni 2014 06:04

Senast under januari 2015 ska alla förskolor i Uppsala kommun, såväl kommunala som privata, ha börjat inventera och rensa ut saker och material som innehåller kemikalier. Det har nu politikerna i barn- och ungdomsnämnden beslutat.

– Först handlar det om att sprida kunskap om det här till förskolorna. Sedan gäller det för förskolorna att både se över det man redan har och det man i fortsättningen köper in säger Cecilia Forss (M) som är ordförande i nämnden.

Forskningen inom området har gått snabbt framåt de senaste tio åren, och i synnerhet det senaste året har de kemikalier som vi dagligen utsätts för uppmärksammats allt mer. Det handlar om ämnen som utsöndras från vardagsprodukter så som kläder, leksaker, förpackningar och möbler. Kemikalierna kan vara hormonstörande och allergiframkallande och är enligt forskning en bidragande orsak till ökningen av våra vanligaste folksjukdomar som fetma, diabetes och vissa cancerformer. Och mest känsliga för dessa kemikalier är de små barnen, inte bara för att de inte är färdigutvecklade utan också för att de får i sig mer i förhållande till kroppsvikten och för att de tuggar på saker när de upptäcker världen.

Det åtgärdsprogram som barn- och ungdomsnämnden nu sagt ja till innehåller en mängd mål och åtgärder. Närmast i tid, senast nu i oktober, är att informera personal, föräldrar och andra berörda om kommunens arbete för att nå giftfria förskolor. Förskolepersonal ska utbildas och om ett år, i slutet av juni 2015, ska alla förskolor vara klara med inventeringen av lösa saker för att veta vad som ännu inte bytts ut men som behöver bytas ut. Det ska också finnas tydliga riktlinjer för hur begagnade saker, till exempel skänkta leksaker, får användas.

– Sammantaget är det här ett ganska omfattande program, säger Cecilia Forss.

Kommer förskolorna få någon extra personal i det här arbetet?

– Nej, vi tror det är genomförbart utan alltför stora förändringar, för det är inte så att man varit helt omedveten om detta tidigare på förskolorna. Vi kommer nog inte att kunna utbilda alla utan tror att varje förskola får en samordnare, kanske förskolechefen, som har ansvaret.

Är nästa steg att göra även skolorna giftfria?

– Ja, jag ser framför mig att man går vidare till skolorna sedan. Men vi börjar med förskolorna, för ju mindre barnen är desto viktigare är det.

Naturskyddsföreningen har i sitt projekt Operation Giftfri förskola nyligen inventerat 129 förskolor i Sverige, varav flera i Uppsala. Deras granskning visade att få förskolor har bra rutiner vad gäller miljögifter i inomhusmiljön. Plast kring mat och dryck och i leksaker var ett av de större problemområdena, ett annat att leksaker som inte är menade att vara leksaker ofta används – exempelvis gammal elektronik.

Allt som köps nytt till förskolorna ska följa de hårdaste miljökraven, enligt beslutet från barn- och ungdomsnämnden. Maria Gardfjell, kommunalråd för miljöpartiet, är den som politiskt drivit frågan hårdast i Uppsala och den som från början la en motion om att förskolorna bör bli giftfria.

– När kommunerna runt om i Sverige nu på allvar tar tag i frågan om giftfria förskoloemiljöer kommer det att påverka leksaksmarknaden så att den blir miljövänligare och giftfriare, säger hon.

Maria Gardfjell anser att Uppsala kommuns beslut att sasa på ekologisk mat bör gälla omedelbart för förskolebarnen.

– En jätteviktig sak för att få ner gifterna är ju maten. Frukt och grönt för barnen bör vara ekologisk från och med nu.

Cecilia Forss tror inte att det är en lösning i nuläget.

– Vi måste först titta på frågan. Den ekologiska frukt vi köper in i dag kommer nämligen från andra länder, det känns som att svenska äpplen måste kunna finnas med i utbudet till hösten.

Få kemikalier förbjudna

Antalet kemikalier är mycket stort. Vissa av dem kan vara allergiframkallande eller påverka hormonbalansen i kroppen, till exempel ftalater (används som mjukgörare i plaster) och bisfenol A (används som hårdgörare i plaster och finns t ex i vissa nappflaskor). Bara några få har förbjudits, t ex DDT och bly i bensin.

I februari 2013 visade en stor forskningssammanställning att kemikalier står för en bidragande orsak till ökningen av bland diabetes, fetma och vissa cancerformer.

Cocktaileffekten, alltså vad som händer när alla olika ämnen blandas i våra kroppar, oroar forskarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!