Uppsalapolisen kräver åldersbestämning

Brott begångna av personer vars identitet och ålder är okänd är ett växande problem i Uppsala, enligt Uppsalapolisen. Varken rättsväsendet eller socialtjänst kan gripa in – och under tiden kan personerna fortsätta begå brott.