Uppsalamäklare varnas - vilseledde om fuktskador

En mäklare i Uppsala undanhöll information om fukt till köparen.

13 maj 2014 10:43

En mäklare i Uppsala får en varning av Fastighetsmäklarinspektionen för vilseledande information. Mäklaren uppger själv att han i samband med försäljningen informerade om att fastigheten hade fuktskador och att säljaren hade tecknat en försäkring om dolda fel.

Enligt köparna fanns två protokoll, det första påvisade fukt medan det andra inte visade på fukt – och det var det senare protokollet som mäklaren menade var det som gällde gentemot dolda fel-försäkringen. Det mäklaren däremot inte berättade för köparna var att det fanns en risk att försäkringsbolaget inte skulle ersätta fuktskadorna – detta eftersom det första besiktningsprotokollet innehöll information om fukt. När försäkringsbolaget senare inte ville ersätta fuktskadorna anmälde köparna mäklaren.

Mäklaren själv menar att han varit mycket noga med att påpeka att det funnits fukt samt att köparen har en långtgående undersökningsplikt. Men Fastighetsmäklarinspektionens bedömning är att mäklaren brutit mot god sed genom vilseledande uttalanden och att inte tillräckligt ha upplyst om innebörden av en dolda fel-försäkring. Mäklaren får därför en varning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow