Uppsala kommun motsätter sig straffavgift

Uppsala kommun motsätter sig straffavgiften på 800 000 kronor för att man misslyckats med att ordna fram en gruppbostad i tid. Nu har domen överklagats till kammarrätten.

2 maj 2015 14:52

Det var i juni 2012 som Uppsala kommun beviljade en man rätt till bostad med särskild service. Det dröjde sedan över två år innan mannen erbjöds en plats i en gruppbostad. I april dömde förvaltningsrätten kommunen att betala en straffavgift på 800 000 kronor för dröjsmålet.

Nu har både kommunen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överklagat domen.

Uppsala kommun yrkar på att domen upphävs och att straffavgiften avslås. "Den enskilde har uttryckt starka önskemål om att få bo tillsammans med en viss grupp av personer. Det kan utifrån dessa specifika önskemål vara orimligt att kommunen ska erbjuda alternativ som den enskilde tackar nej till", skriver kommunen i överklagan.

IVO yrkar i stället på att straffavgiften höjs till 1 miljon kronor. Myndigheten ifrågasätter den period som förvaltningsrätten har beräknat den särskilda avgiften på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Burman Görans