Uppsala kommun får hård kritik

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Uppsla kommun för hur man hanterat Frida Olssons skolgång.

19 december 2014 11:19

Frida Olsson hann gå igenom hela sin grundskoletid i särskolan innan det gjordes en ordentlig utredning där det konstaterades att hon var normalbegåvad. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att den samlade utredningen av Fridas skolgång har varit undermålig. Och med tanke på skyldigheten att kontinuerligt följa upp elever i särskolan, och att det kom signaler från personal på skolan om att allt inte stod rätt till, ser Skolinspektionen allvarligt på att någon ny bedömning inte gjordes förrän 2010, när Frida var 15 år. Skolinspektionen skriver att man bedömer att Uppsala kommun brutit också mot den gamla skollagen som gällde före juli 2011.

Nu kräver man att kommunen vidtar åtgärder som säkerställer att elever i grundsärskolan verkligen tillhör målgruppen. Senast den 1 mars 2015 ska åtgärderna redovisas till Skolinspektionen.

Astrid Nordahl, tillförordnad myndighetschef på barn- och ungdomsnämnden, säger att hon inte får kommentera ett enskilt ärende, men medger att rutinerna har brustit.

– Det har varit bristande rutiner. Det har varit för lätt att komma in på särskolan och vi har inte följt upp eleverna, säger hon.

Nu krävs ett bättre underlag för att en elev ska placeras i särskola. Astrid Nordahl upplever att Skolinspektionen har godkänt kommunens nya arbetssätt.

– Skolinspektionen har varit här och då har vi fått klartecken för det sätt vi arbetar på nu.

– Det som hänt tidigare är beklagligt, men det är inget vi kan göra något åt, säger hon.

Astrid Nordahl vill inte säga något om Frida Olssons fall och heller inte om det skadeståndskrav som Frida nu har riktat mot kommunen.

– Men vi kommer att ge ett svar både till eleven och till Skolinspektionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer