Uppsala kan få zon mot barnfetma

Uppsala kan bli först i landet med en bred specialsatsning som drar in hela samhället i kampen mot barnfetma.

10 oktober 2016 08:05

Enligt planerna kommer Uppsala Health Summit att vara startpunkten för ett initiativ att göra Uppsala till en så kallad ECHO-zon. ECHO är förkortning för Ending CHildhood Obesity, dvs att få ett slut på barnfetma.

– Grundtanken med ECHO-zoner är att skapa en miljö, en zon, där våra barn kan växa upp utan risk att de blir överviktiga och sjuka. Aktörer på flera nivåer i samhället behöver gå samman för att åstadkomma en vardagsmiljö, som motverkar övervikt och fetma hos barnen, säger Peter Bergsten, professor i diabetes- och överviktsforskning vid Uppsala universitet och en av organisatörerna vid Uppsala Health Summit.

Planen är att innan oktober är slut få till stånd ett möte med politiker, stadsplanerare, företrädare för vården, skolan, idrott och föräldrar för att diskutera hur en ECHO-zon i Uppsala ska se ut.

– Att få överviktiga barn att ändra sina livsvanor är mycket svårt. I stället för att endast lägga på dem att ändra sig vill vi få till förändring genom att ändra den miljö som barnen lever i och göra den hälsosammare, säger Peter Bergsten.

Det finns ett växande intresse för ECHO-zoner runtom i världen.

– Vår forskargrupp, som försöker förstå uppkomst av övervikt och diabetes, är sedan några år tillbaka engagerad i ett sådant projekt i staden Negombo i Sri Lanka. Erfarenheterna därifrån är att det går att bromsa fetmaepidemin om man går samman. Vi tror att en del av erfarenheterna därifrån går att överföra till Uppsala. Också i vårt grannland Finland finns ett mycket framgångsrikt exempel med en ECHO-zon, säger Peter Bergsten.

I staden Seinäjoki, som 2009 startade en bred hälsosatsning för att få alla barn att äta bättre och röra sig mer, har andelen överviktiga femteklassare på bara några år halverats, från 16 till 8 procent. Medier över hela världen har rapporterat om vad hälsosatsningen i Seinäjoki åstadkommit.

I dag är ungefär vart femte barn i Uppsala överviktigt. Vad är ett realistiskt mål för en ECHO-zon Uppsala inom fem år?

– Om vi vuxna, olika aktörer i Uppsala, beslutar oss för att skapa en god miljö för våra barn att växa upp, kommer vi att nå minst lika bra resultat som de har fått i Finland och på Sri Lanka, säger Peter Bergsten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross