Uppsala får nytt naturreservat

Nästa år får Uppsala ett nytt naturreservat. Det är friluftsområdet Hammarskog som nu ska få samma status som exempelvis Stadsskogen och Hågadalen.

30 mars 2015 10:05

På måndagen berättade kommunalråden Maria Gardfjell (MP) och Erik Pelling (S) tillsammans med Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, om planerna för Hammarskog.

– Det är tio år sedan Stadsskogen blev naturreservat och 17 år sedan Hågadalen-Nåsten fick samma status. Nu är det dags att ta nästa steg, säger Maria Gardfjell.

Målsättningen är att ännu fler naturreservat ska bildas under de kommande åren. Om processen med Hammarskog går enligt plan blir det 662 hektar stora området reservat under 2016.

Erik Pelling kallar kommunens köp av marken 1963 för framsynt. Han menar att det ryms väldigt mycket inom det inte alltför stora området. Här finns stora naturvärden med flera unika biotoper, skidspår, bad, möjligheter att åka is på Ekolns is. Dessutom finns Naturskolan, där skolelever får chansen att komma nära naturen, det gamla soldattorpet Östbergstorpet och ett midsommarfirande som lockar massor av besökare.

– För mig är bostads- och planfrågor oftast i fokus, men för att folk ska trivas i stan så är det viktigt att ha utflyktsmål på inte alltför långt avstånd, säger Erik Pelling.

Just transporterna är något som nu ska utvecklas så att det blir enklare att ta sig till Hammarskog utan bil. I dag trafikerar UL Hammarskogs vägskäl med ett fåtal dagliga turer. För cyklister väntar en riskabel resa längs slingrande bilvägar.

De tre rödgröna politikerna är eniga om att bussturerna måste bli tätare och att en cykelväg brådskar. Närmast väntar diskussioner med UL för att se vad som kan göras. Maria Gardfjell utesluter inte att det kan bli tal om så kallad anropsstyrd trafik.

– Vi vill också bredda och förbättra grusvägen mellan Vreta och Hammarskog för att underlätta för dem som utgår från de södra stadsdelarna, säger Johan Lundqvist, som uppger att planerna på en cykelväg från Lurbo bro till Hammarskog kan få en skjuts framåt i och med reservatsbildandet.

I planerna ingår också att försöka få snurr på herrgården och dess i dag slumrande kafé- och restaurangverksamhet. Här handlar det om att skapa ett besökscenter och någon typ av naturum.

Maria Gardfjells recept för att få i gång en fungerande servering är jobba fram en gemensam idé mellan kommunen och den blivande arrendatorn.

– Tidigare har det ibland känts som om det ska vara lite väl fint inne i herrgården. Då känner man sig inte riktigt hemma om man lufsar in i skid- eller friluftskläder, säger hon.

Processen inleds den 8 april när gatu- och samhällsmiljönämnden ska fatta beslut om att initiera reservatsbildningen. Målsättningen är att ett slutgiltigt beslut ska kunna fattas 2016. Enligt underlaget är det ännu inte möjligt att uppskatta kostnaderna för att skapa naturreservatet. Först krävs en närmare utredning

Mycket att göra i Hammarskog

Uppsala kommun köpte markområdet runt Hammarskogs herrgård 1963. Sedan dess har det 662 hektar stora fungerat som friluftsområde för Uppsalaborna året om.

I området finns skog, betesmark, åkermark och våtmark.

För den som gillar att röra på sig finns möjligheter att bada, vandra, åka skidor, pulka och skridsko på sjöisen.

Olika arrendatorer har drivit Hammarskogs herrgård med varierande framgång. Just nu är serveringen stängd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner