Universitetet slår ifrån sig kritik

Uppala universitet slår ifrån sig kritiken och väljer att hellre fria än fälla om läget känns osäkert. Jämförelsen med Macchiarini anses inte relevant.

13 april 1916 16:07

Rektor Eva Åkesson som tagit beslutet vill dock inte kommentera det, med hänvisning till en USA-resa.

I stället får Eva Tiensuu Jansson dekanus vid medicinska fakulteten bemöta Gunnar Tufvesons kritik. Hon har sett till att utredningen blivit gjord och presenterat den för rektor.

Enligt Eva Tiensuu Jansson friades forskaren för de provtagningarna som gjorts utan etisk stillstånd därför att de genomfördes i "gränslandet mellan medicinsk vård och ren forskning".

– Det går inte att säga att det handlade om ren forskning. Det skulle också kunna vara en del i uppföljningen av den vård de provtagna patienterna tidigare fått, säger hon.

Men Bertil Hamberger kom ju i sin utredning fram till att forskaren saknade etiskt tillstånd?

– Jo, men vi har inte bara tagit hänsyn till hans utredning utan också pratat med andra och utifrån det gjort en sammanvägd bedömning. Den visar att det inte till 100 procent är forskning, då har man valt att hellre fria än att fälla.

Jämförelsen med skandalen kring Paolo Macchiarini tycker hon inte är relevant.

– Macciarini är av en helt annan dimension. Forskaren sökte inte etiskt tillstånd i förväg, men fick det i efterhand så det handlar inte om en oacceptabel forskning, och vi har ju gått på utredarens förslag i det ena fallet.

Gunnar Tufveson anser att ni borde gjort en djupare utredning när det var så pass tveksamt?

– Frågan är hur långt man skulle kommit med det. Jag har svårt att se vad det skulle leda till. Det fanns ju också en vilja att nå fram till ett avslut.

Ni får kritik för att utredningen tagit betydligt längre tid än era regler säger?

– Jag kan hålla med om att det tagit lång tid. Det beror främst på att det varit svårt att få tag på en person som kan ställa upp som utredare.

Så det här handlar inte om att försöka mörka?

– Absolut inte. Vi har ju fällt forskaren för oredlighet i ett av två fall.

Hur stor prestigeförslut är det här för universitetet?

– Det är alltid ett bekymmer när någon inte följer de regler vi har, säger Eva Tiensuu Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström