"Under sommaren är det tufft"

Allt fler väljer att lämna polisen. Årets omorganisation skulle ge fler poliser närmare medborgarna. Men resultatet hittills är besparingar och underbemanning.