UL-kortet sänks till 500 kronor

Höjd skatt kan bli nödvändigt när priset på UL:s länskort för kollektivtrafiken sänks till 500 kronor. Besked 2016. Dessutom startas en spåvangsutredning.

13 november 2014 17:35

Beslutet om prissänkningen kom på fredagen då landstingsrådet Bertil Kinnunen (S) presenterade det nya programmet för länets kollektivtrafik tillsammans med de rödgröna kollegerna Robert Damberg (MP) och Sören Bergqvist (V).
Dagens gemensamma taxa för kollektivtrafiken i hela Uppsala län sänks nästa år i ett första steg från dagens 790 kronor per månad till 750 kronor. År 2016 sänks taxan till 500 kronor.
– Vi gör sänkningen för att öka konkurrensens mot bilen. Vi är övertygade om att betydligt fler kommer att välja att åka kollektivt när det blir billigare. Det blir det billigare att pendla till Stockholm med UL/SL-pendeln, säger Bertil Kinnunen.

Totalt kommer sänkningen att kosta landstinget 70 miljoner kronor. Den första delen ska finansieras genom att priset för enkelresor i Uppsala höjs från 25 till 27 kronor. Hur resten ska betalas ska en översyn av hela kollektivtrafiken att ge svar på. Det kommer år 2016.
– Under det här året ska vi se över kollektivtrafiken över huvud taget för att se vad som går att effektivisera. Sedan gör vi en översyn av hela landstingets verksamhet. Därefter tar vi beslut om finansieringen. Det innebär dock inte att vi kommer att försämra trafiken, säger Bertil Kinnunen.
Då måste ni få in pengar utifrån. Hur då - genom höjd skatt?
– Meningen är att kollektivtrafiknämnden ska få ett tillskott för sänkningen. Det kan bli genom höjd skatt, men inte före 2016. Det ska översynen ge svar på.
Prissänkningen är en av flera åtgärder som de rödgröna vill genomföra för att nå målet om att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till år 2020. Färre än väntat nyttjar kollektivtrafiken. Värst är det på regionbussarna där 84 procent av platserna körs tomma.
– För att öka resandet behöver vi också utreda ett rabattsystem för olika målgrupper som unga och pensionärer. Det ska vara gratis att resa med buss till man fyllt elva år. Vi ska också titta över zonindelningen i Uppsala och hur man kan göra för att bussarna ska kunna komma fram bättre i stan, säger Robert Damberg.

Även tågtrafiken ska prioriteras. Det innebär ökade ansträngningar för att få till nya tågstopp på Upptågets linje mot Sala och Heby. Vänge, Järlåsa, Vittinge och Librobäck ska gå först.
– Vi ska också sätta igång en djupare studie med Uppsala kommun om det är möjligt att bygga ut med spårvagnar i staden. Och titta på alternativ som trådbussar och så kallade superbussar,  säger Robert Damberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!