Tusentals ville se nya tunneln

”Ett lämmeltåg av lysande små och stora spöken.” Så beskrevs de skyddsvästförsedda vandrarna som på söndagen promenerade genom den 610 meter långa tågtunneln i Gamla Uppsala.

14 april 1916 18:36

För beskrivningen av tunnelpromenaden stod Stina Björkelid som tillsammans med familj, vänner och 4 500 andra Uppsalabor tog chansen att gå genom tunneln från söder till norr, men också se de stora maskiner som används vid bygget, 3D-programmen som ersätter pappersritningar och höra arkeologer berätta om de stora utgrävningar som gjorts i samband med bygget.

Trots förmiddagens regn var det många som redan då tunneln öppnades klockan 11 sökt sig till Gamla Uppsala. Trafikverket hade räknat med omkring 3000 besökare totalt.

– En dryg timme efter att vi öppnat hade 2000 personer räknats in vid tunnelentrén, berättade Ove Näslund, biträdande projektledare för det stora arbete som ska ge Ostkustbanan dubbelspår genom Gamla Uppsala.

Redan 2009 började han arbeta med planeringen av projektet, totalt fyra kilometer dubbelspår som förutom den långa tunneln också inneburit att Vattholmavägen flyttats, fyra plankorsningar försvinner och fyra nya broar byggs.

– Gamla Uppsalas känsliga historiska miljö har gjort att tid för stora arkeologiska utgrävningar ingått i planeringen. Den första större utgrävningen gjordes 2012, den andra 2013. Det året kunde vi också börja byggarbetena, men den sista mindre utgrävningen är inplanerad 2017 när den gamla banvallen tas bort och marken återställs till jordbruksmark, berättade Ove Näslund.

Att Trafikverket valde att öppna byggarbetsplatsen och tunneln en dag gav Uppsalaborna en möjlighet att se inte bara platsen utan också träffa några av dem som arbetat och arbetar i projektet.

Vid ett anonymt bord mellan kaffeserveringen och arkeologen i ladan stod Mattias Örlén, arbetsledare på Skanska, med en dator och en bildskärm. På skärmen rullade såväl bilder som streckfigurerna på bilderna:

– Nja, det är inte så många som stannar, mest är det män som ser att det är ritningar på skärmen och vill veta mer om 3D-programmen vi använder i stället för pappersritningar. Med BIM, Building Information Modeling kan vi enkelt se våra modeller från alla håll, sade Mattias Örlén.

Vid bordet längre in stod Jonas Wikborg, en av de arkeologer som arbetat med utgrävningarna i Gamla Uppsala. Framför honom samlades besökare i flerdubbla rader, och han berättade om stolphål och föremålsfynd och visade bilder:

– Merparten av stolphålen är borta, de låg ju direkt under Vattholmavägen där tunneln nu går fram, men allt är väl dokumenterat. Nu analyser vi fynd och skriver vetenskapliga rapporter, men sommaren 2017 kommer det också att ges ut en populärvetenskaplig bok om utgrävningarnas, sade Jonas Wikborg.

Utanför Gamla Uppsala sportklubbs lokaler stod Mikael Carlsson, styrelseledamot i klubben och log nöjt åt alla besökare:

– Vi har hela tiden haft ett bra samarbete med Trafikverket, hyrt ut lokaler och mark och i dag är våra medlemmar funktionärer på hela området. Vi kompletterar fikat Trafikverket bjuder på med att sälja korv och hamburgare i vår servering. Utbyggnaden av dubbelspår har varit bra för vår ekonomi, och våra verksamheter har kunnat pågå oförhindrade hela tiden, sade Mikael Carlsson innan han hastade vidare.

När söndagens visning avslutades klockan 15 hade 4 500 personer räknats in vid tunnelentrén.

– Allt har gått jättebra, vi är väldigt nöjda. Nu fortsätter arbetet, den gjutna tunneln ska täckas med makadam, sand och jord, och i höst börjar räls läggas ut. I maj 2017 går premiärtåget, sade Ove Näslund.

Fakta Ostkustbanan

Utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan förbi Gamla Uppsala har funnits planerad sedan 1998.

Avtal om regional medfinansiering tecknades 2008, kostnaden för dubbelspår i Gamla Uppsala står staten för. I 2012 års nivå beräknades kostnaden bli 1,3 miljarder kronor.

Dubbelspåret är cirka fyra kilometer långt med sträckning från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr där det ansluter till dubbelspåret mot Gävle. Fyra plankorsningar byggs bort, fyra broar byggs.

En 610 meter lång, 14 meter bred och 9,5 meter hög tunnel leder dubbelspåren under Gamla Uppsala.

Arkeologiska undersökningar har gjorts på ett 70 000 kvadratmeter stort område 2012-2013. Mindre utgrävningar har gjorts kontinuerligt på olika platser.

Hösten 2016 ska slipers, räls och kontaktledningar på plats i tunnel och resten av banan. Premiärtur för tågen är planerad till 8 maj 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!