Trist teve lockar till småätande

Tråkiga teveprogram kan öka benägenhet att småäta under tevetittandet. Engagerande program dämpar däremot småätandet.

9 juli 2014 14:59

Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie, som publiceras i vetenskapstidskriften PLoS ONE.

– Flera studier har kopplat ihop tevetittande med småätande och ökad risk för fetma, men vi är först att visa att själva innehållet i programmet kan påverka hur mycket vi äter, säger professor Helgi Schiöth vid Institutionen för neurovetenskap.

Den nya studien omfattar 18 unga, normalviktiga kvinnor som under tre olika försöksbetingelser hade fri tillgång till vindruvor och chokladgodis. En gång tittade de på ett avsnitt av TV4 komediserien Solsidan, en annan gång på en konstföreläsning i SVT och en tredje gång läste de själva en text om insekter i Sverige.

– Till grund för valet av försöksbetingelser låg en pilotstudie i vilken en annan grupp kvinnor i samma åldrar rankat Solsidan som mycket engagerande. Däremot hade de tyckt att konstföreläsningen och texten om insekter var ganska tråkiga, säger Helgi Schiöth.

Ungefär samma bedömning gjorde också kvinnorna i den nya studien efter att ha sett programmen eller läst texten. Men redan under tevetittandet eller läsningen verkar upplevelsen av engagemang eller tristess ha påverkat deras ätande.

Under konstföredraget åt kvinnorna i genomsnitt 125 gram chokladgodis eller vindruvor, 16 gram mer än när de läste texten om insekterna och hela 43 gram mer än när de tittade på Solsidan.

– Ju tristare de uppfattade försöksbetingelsen, desto mer åt de av chokladgodis och, framför allt, av vindruvor, säger Helgi Schiöth.

Han påpekar att studien är gjord på unga normalviktiga kvinnor och att resultaten inte utan vidare kan överföras till att gälla även andra grupper.

– Liknande studier bör därför göras på unga normalviktiga män och, framför allt, på både kvinnor och män med övervikt och fetma. Man bör också mer ingående studera hur känslotillstånd som rädsla, ilska och lugn påverkar ätandet när man ser på teve eller andra media, säger Helgi Schiöth.

Redan nu vill han dock framhålla att det finns en slutsats som man absolut inte bör dra av av den nya studien.

– Att kvinnorna höll igen på ätandet när de tittade på Solsidan innebär definitivt inte att det finns former av teve som kan användas för att gå ner i vikt. Allt tevetittande innebär ju fysisk inaktivitet och sänkt energiförbrukning, även om man inte äter något alls framför teven, säger han.

Hur mycket åt du som orkade läsa ända hit?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!