Trängsel i Stordammen

Uppsävjaskolan evakuerades rekordsnabbt – och Stordammens skola fick plötsligt dubbelt så många elever. Vad som nu ska hända med Uppsävjaskolan är inte klart.

3 oktober 2014 13:25

Klockan är åtta på morgonen. Strax ringer det in och utanför Stordammens skola i Sävja ligger bilarna på kö för att kunna släppa av barn. En av dem som hittat en plats att stanna på är Kenneth Westin.

– Ja, trafiken ... det är verkligen väldigt mycket bilar samtidigt, säger han med en suck samtidigt som han skickar iväg äldste sonen Andreas i förväg.

Men sonen Marcus, som går i ettan, får inte själv gå över vägen. Bilarna är många och trafiksituationen rörig vid den lilla vändplanen – men det är betydligt bättre än det var alldeles i början av terminen. Nu har man infört olika skolstartstider och skolskjuts för det 50-tal elever som bor mer än 2 kilometer från skolan.

Förra läsåret gick Marcus och Andreas Westin på Uppsävjaskolan, men på grund av de stora fuktproblem som upptäcktes i våras och gjorde såväl elever som personal sjuka fick de i höst börja här på närliggande Stordammens skola.

– Det är delade känslor. Det är ju bra att man stänger och renoverar en skola med problem, och alla har ansträngt sig här på Stordammen. Men det är ju stökigt med trafiken och lite trångt i skolan, säger Kenneth Westin.

Han har inte möjlighet att cykla till skolan med barnen. Det gör däremot Katarina Westerlund som kommer cyklandes med dottern Clara Westerlund.

– Det känns otryggt med alla bilar. Förra året när Clara gick på Uppsävjaskolan cyklade hon själv, det vete katten om hon fått göra här.

Clara trivs ganska bra här på Stordammen. Men hon saknar gamla skolgården.

– Här finns inte så mycket att göra, säger hon.

Förut hade Stordammen 400 elever. Nu har man 800. Att skolan i ett huj kunde ta emot dubbelt så många beror på att man haft något fler lokaler än man behövt. Och för att alla ska få plats har också lokaler som fritids och delar av biblioteket gjorts om till klassrum.

– Vi är trångbodda, det är vi, och det har varit kaotiskt med trafiken. Men överlag tycker jag att det fungerar bra och att alla berörda gjort sitt bästa för att lösa situationen, säger Gabriella Ekström Filipsson.

Hon är rektor för Nya Stordammen, som skolan officiellt heter efter det att Stordammens skola och Sävjaskolan inför det här läsåret slogs ihop och nu är en skola från förskoleklass upp till årskurs nio.

Katarina Lehrberg, som är rektor för Uppsävjaskolan, tycker också att det på det stora hela funkat bra.

– Så här snabbt har aldrig en så stor skola evakuerats förut och vi är glada över att den här möjligheten fanns. Att få komma in i lokaler som redan är anpassade för skolverksamhet är mycket bättre än exempelvis baracker, säger hon.

– Men det är klart att vi vill ha tillbaka Uppsävjaskolan och att alla ska må bra där.

Exakt vad som ska hända med Uppsävjaskolan vet inte någon ännu. Det kommunala bolaget Skolfastigheter, som förvaltar skolan, håller på att göra klart sin utredning av huset. Antingen totalrenoveras skolan, eller – om problemen är riktigt stora – så rivs den och en helt ny byggs. Bygger man en ny kan den komma att bli mindre än dagens skola, enligt skolområdeschefen Anders Pettersson.

– Hur mycket mindre kan jag i så fall inte svara på, men vi ser att det har funnits fler skolplatser än vad som behövs i det här området. Vi har alltid i uppdrag att utifrån prognoser titta på behovet av platser och ta hänsyn till kostnader, säger Anders Pettersson.

Men att lägga ner skolan tänker ni inte?

– Nej, det är inget alternativ i nuläget.

Under oktober räknar Skolfastigheter med att ha ett besked om vilka åtgärder som behöver göras i Uppsävjaskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow