Träd ska uppmärksamma barns rättigheter

Med saftkalas invigde elever vid Johannesbäckskolan träd nummer 146, eller möjligen 147, i projektet Barnens träd. Initiativtagaren Jonas Paulman vill på detta sätt uppmärksamma barnkonventionen.

6 juni 1916 22:56

Jonas Paulman var själv inte på plats i samband med invigningen. Han var i Norrköping och planterade ytterligare ett träd exakt samtidigt. Och vilket av de två träden som får nummer 146 eller 147 får man bestämma i efterhand. I stället var det Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare och Ida Arnberg, elev i klass 5B, som höll i spadarna vid trädplanteringen.

Ida Arnberg skrev till Maria Gardfjell om att det borde finnas en lag om att alla städer ska ha en park med minst 100 träd. Och det tyckte politikerna var en så fin tanke att man valde att plantera trädet i parken utanför Johannesbäcksskolans matsal. Trädet, en rödblommande hästkastanj, är ovanligt vilket gör att det sticker ut bland lindarna och lönnarna i området.

Jonas Paulman är ett av de fosterhemsbarn som fick kompensation av staten efter vanvård. Han har velat vända de dåliga erfarenheterna från barndomen till något positivt. De träd som planteras i projektet ska förses med en skylt där det står att det är för att uppmärksamma barnkonventionen.

– När jag var barn fick jag inte kärlek och omsorg av de vuxna, de stod inte kvar. Därför gick jag och kramade träd, säger han.

Stefan Hanna (C) som motionerade i fullmäktige om att kommunen skulle plantera ett Barnens träd hade helst velat att det sattes i Stadsträdgården eller Carolinaparken, för att öka symbolvärdet.

– Det är fint att det här erkännandet görs. Men jag tycker absolut att ett sådant här träd ska få sin plats i Stadsträdgården där det är mycket barn som rör sig. Och det är inget som skulle förfula parken. Det är små pengar för att visa att vi står upp för att ta hand om våra barn, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer