Tidslinje - Musikens hus

30 augusti 2007 09:57
1910-tal: Första dokumenterade kraven på ett Musikhus.

1912: Brukar anges som startpunkt för diskussionen om ett Musikens Hus i Uppsala.

1936: Förslog dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche en music hall-byggnad vid Kungsgatan, utan synbart resultat.

1960: Motion i stadsfullmäktige, av Leif Carlsson (m), om att utreda frågan om ett Musikens hus

1965: Utredning tillsätts.

1973: Utredning färdig, konstaterar att det inte finns någon lokal i staden som byggts för att i första hand fungera som konsertlokal. Utredaren föreslår stor konsertsal med 2 000 platser i ett konserthus i kvarteret Gerd vid Vaksala torg.

1974 Presenterades ett förslag om ett musikhus i ombyggda Nannaskolan vid Kungsgatan. Det utreddes noga och avfärdades 2000.

1983: Kommunen beslutar att inte gå vidare med förslaget.

1988: Musikens hus vänner bildas.

1990: Musikhusfrågan aktualiseras åter. Bolaget Musikens hus i Uppsala AB bildas.

1992: En arkitekttävling utlyses av kommunen om ett Musikens hus. Vinner gör Samklang, ett förslag från Aros Arkitekter, med beräknad kostnad 115 miljoner kronor.

1993: Förslaget att bygga ett Musikens hus i kvarteret Gerd fälls med några rösters marginal i kommunfullmäktige.

1999: Ett nytt förslag på Konsert- och kongresshus vid Nannaskolan, framtaget på kommunens uppdrag. En majoritet av kommunfullmäktige röstar nej.

2001: Utlyste kommunen en ny arkitekttävling om ett konsert- och kongresshus vid Vaksala torg.

2002: Bland 134 bidrag vinner danska Henning Larsens Tegnerstue vinner med förslaget UppsalaKristallen.

2003: UppsalaKristallen får en materialmässigt billigare utformning än originalförslaget.

2004: Genomförandebeslut i kommunfullmätige. Offentlig upphandling inleds. Peab utses till generalentreprenör.

2004: godkände kommunfullmäktige, med röstsiffrorna 49-32 ett nedbantat förslag till musikhus utifrån de danska ritningarna.

2005: Första spadtaget tas 5 april.

2005: En dag i början av april, kunde byggföretaget Peab ta första spadtaget till den byggnad som nu reser sig vid Vaksala torg.

2006: Namnbyte till Uppsala Konsert & Kongress.

2007: Invigning 1 september.

Källor:
www.ukk.se
www.musikenshusuppsala.com
UNT:s arkiv
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!