Teologisk högskola vilseleder studenter

Den som ska läsa grundkursen i teologi på nybildade Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala får enligt hemsidan 60 högskolepoäng. Det är bara det att skolan saknar högskolestatus.

5 september 2014 11:57

Den 12 september invigs nybildade Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala med ett 60-tal studenter. Personerna bakom högskolan var tidigare medarbetare på Livets ords teologiska seminarium, Lots, som nyligen lades ned. Rektor för den nya skolan är Anders Gerdmar som var rektor vid Lots. Utbildningen sker precis som då i samarbete med amerikanska Oral Roberts University. Men enligt Anders Gerdmar är den nya skolan inte kopplad till Livets Ord.

Under tiden i Livets Ords regi gjordes en ansökan till regeringen om att utbildningen skulle ges rätt till studiestöd. Men utbildningen brister på samtliga punkter som måste uppfyllas för att ge rätt till studiemedel, slår nu Universitetskanslerämbetet fast. Lärarkapaciteten och lärarkompetensen är för dålig, och det brister i utbildningsmiljö, undervisning och kvalitetssäkring, bland annat.

– Ett genomgående problem är att utbildningen inte är konfessionsneutral och inte först och främst vilar på vetenskaplig grund, säger Magnus Johansson vid Universitetskanslerämbetet.

Enligt Anders Gerdmar ska skolan göra en ny ansökan. Den här gången ska man ansöka om examensrätt, vilket innebär ännu högre krav.
Anders Gerdmar tycker därför inte att ansökan som nu bedömts är "fullt relevant".
– Men all kvalitetskontroll bra. Jag ser det som att vi haft bilen på bilprovning. Det som är relevant för oss nu tar vi till oss. Det gäller bland annat för oss att tydliggöra skillnaderna i det akademiska och det konfessionella. Så fungerar det redan på ett antal andra högskolor. Johannelunds teologiska högskola är ett bra exempel.

På hemsidan kan man redan läsa att grundkursen i teologi innebär "60 hp", alltså högskolepoäng, och att den består av tio delkurser "om 6 hp". Men skolan saknar alltså rätt att ge högskolepoäng, och har heller ännu inte ansökt om det.
– Vi använder det för att de som söker ska förstå omfattningen. Visst kan det vara vilseledande, men det är inte förbjudet, säger Anders Gerdmar.

Universitetskanslerämbetet ger honom rätt.
– Termerna "högskolepoäng" och "högskola" är inte skyddade. Men vi har påtalat att vi tycker att det här är olyckligt. Det finns exempel där Konsumentombudsmannen kritiserat en utbildning för att ha vilselett sökande på det här sättet, säger Magnus Johansson.

Sedan UNT ställt frågor om användandet av högskolepoäng har Skandinavisk teologisk högskola publicerat följande förtydligande på hemsidan: "När uttrycket högskolepoäng används betyder det inte att dessa ännu är godkända i det svenska högskolesystemet.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri