Stor skattehärva bland föreningar

Skatteverket i Uppsala har varit med och nystat upp en stor bedrägerihärva med ideella föreningar. 17 personer har nyligen åtalats.

29 oktober 2015 10:54

Som UNT nyligen rapporterat har det blivit vanligare att oseriösa personer fuskar med hjälp av ideella föreningar. Det handlar bland annat om att lägga beslag på lönestöd från Arbetsförmedlingen, exempelvis pengar till nystartsjobb och lönebidrag.

Den 21 oktober åtalades 17 personer vid Södertörns tingsrätt i en härva där gärningspersonerna använt sig av tre ideella föreningar.

De har enligt åklagaren lurat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att betala ut 6,1 miljoner kronor på oriktiga grunder. Om inte bluffen stoppats ska det ha funnits risk för felaktiga utbetalningar på ytterligare minst 2,6 miljoner.

Som huvudperson utpekas en tidigare ledare för en religiös församling i en Stockholmsförort.

I februari gjorde polisen tillslag och under utredningen kom personal vid Skatteverkets kontor i Uppsala att kopplas in. Orsaken är att det vid Uppsalakontoret finns en enhet som specialiserats på att granska ideella föreningar.

Cathelene Swärdh som jobbar vid enheten berättar att hon upptäckte en rad konstigheter när hon gick igenom de beslagtagna handlingarna.

– Bland annat såg jag att namnen i protokollen inte verkade stämma. Det fanns protokoll för till exempel årsstämmor men inga handlingar som visade att det förekommit någon egentlig verksamhet, säger Cathelene Swärdh vid Skatteverket i Uppsala.

Av åtalet framgår att namnteckningar har förfalskats och att påhittade namn har använts i upplägget. De ideella föreningarna har använts bland annat för att ordna utbetalningar av aktivitetsstöd från Försäkringskassan till flera individer. Dessutom har Arbetsförmedlingen betalat bidrag till personer i arbetsmarknadsåtgärden fas 3 medan föreningarna fått bidrag för de anställningar man påstått sig ha skapat.

Enligt reglerna skulle de anställda ha jobbat heltid inom föreningarna men i verkligheten har de inte gjort det, hävdar åklagaren.

Utredningen har varit en del av den omfattande satsningen mot grov organiserad brottslighet kopplad till det så kallade Södertäljenätverket.

Flera aktörer som UNT varit i kontakt med hävdar att Arbetsförmedlingens kontroller av anställningsstöd till ideella föreningar inte räcker till. Arbetsförmedlingen avböjer att kommentera vilket presschefen Patrik Svensson motiverar med att kritiken är för allmänt hållen.

"Rent generellt instämmer vi inte i påståendet, men vi är inte nöjda", skriver han i ett mejl.

Fakta Enkelt att starta

Det finns flera orsaker till att oseriösa personer börjat använda ideella föreningar som brottsverktyg:

* Det är gratis och enkelt att bilda en ideell förening.

* Det finns inget register över vilka som ligger bakom föreningen.

* De flesta ideella föreningar saknar krav på revisor och årsredovisning.

* En person med näringsförbud får inte starta ett aktiebolag och har personen skatteskulder får bolaget inte F-skatt. Men om samma individ istället registrerar en ideell förening är näringsförbud och skatteskulder inget hinder.

Källa: Skatteverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters