Stopp för fönsterbyte i kaffeborgen

Ett anrikt Uppsalaföretag stöter på patrull i en fönstertvist med Uppsala kommun.

24 februari 1916 13:59

Företaget Lindvalls kaffe vill byta fönster i sin rosteribyggnad vid Kungsgatan i Uppsala. Som UNT tidigare rapporterat har plan- och byggnadsnämnden sagt nej till bolagets ansökan om bygglov eftersom fönsterbytet anses förändra husets karaktär. Rosteriet från 1940-talet är en av Uppsalas mest välkända industribyggnader. Enligt byggnadsnämnden är den särskilt värdefull och får inte förvanskas.

Bolaget vill sätta in treglasfönster och byta material i bågarna, från trä till aluminium. Enligt bolaget skulle förändringen inte bli synlig från gatan. Nya specialtillverkade träbågar blir orimligt dyra, enligt bolaget, som överklagade byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen.

Men kaffebolaget har ingen framgång i sin överklagan. Länsstyrelsen konstaterar att ändringen kan upplevas som marginell, men eftersom fönstren har stor betydelse för husets utseende skulle fönsterbytet innebära en otillåten förvanskning. Enligt myndigheten kan det inte uteslutas att det finns metoder för att renovera och isolera fönstren, utan att påverka utseendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till domstol.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!