Statsbidrag ska lätta förlossningen

En ny enhet ska avlasta förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Men kritik finns mot vad som händer när statsbidraget tar slut.

8 mars 1916 13:29

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting gick i december ut med en satsning för att förbättra förlossningsvården och kvinnohälsan i landet. För landstinget i Uppsala län innebär det för år 2016 runt 17 miljoner kronor.

I veckan fick landstingspolitiker ta del av hur verksamheterna har tänkt fördela pengarna.

Bland annat ska en säkrare typ av fosterdiagnostik erbjudas även till kvinnor under 35 år. Auroramottagningen som tar emot gravida med psykisk ohälsa får mer resurser.

Den största potten, 3,8 miljoner kronor, ska användas till att anställa fler barnmorskor. Innan sommaren ska en ny enhet öppna med syfte att avlasta förlossningen.

– Förlossningsavdelningen är byggd för 3 200 förlossningar per år. I dag förlöser vi runt 4 200 per år. För att kunna minska trycket vill vi öppna en intermediär enhet där vi kan ta hand om patienter som inte behöver lika mycket övervakning, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef över kvinnosjukvården.

Politikerna i sjukhusstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom handlingsplanen, enligt ordförande Vivianne Macdisi (S). Hon hoppas att Akademiska sjukhuset ska stå bättre rustat inför sommarens förlossningar än tidigare år.

– Man ska ha med sig att förlossningsvården i många år har varit ansträngd. Särskilt på sommaren. Med den här förstärkningen har man förutsättningar att klara den bättre. I Stockholm kommer till exempel BB Sophia att stänga ned om ett antal månader. Det kan öka trycket hos oss.

Masoumeh Rezapour Isfahani menar att problemet i första hand är att rekrytera tillräckligt många vikarier.

Vivianne Macdisi håller med om att ett statsbidrag inte kan lösa alla problem. Till exempel behöver lokalerna byggas om för att klara antalet gravida.

– Det är redan i dag trångt på förlossningen och vi måste tänka långsiktigt. Verksamheten och personalen gör redan i dag ett fantastiskt jobb.

Regeringen har för avsikt att satsningen ska fortsätta till och med 2019. Lina Nordquist (L), andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen, är bekymrad över vad som händer då.

– När de här åren är över ska förbättringarna helst rulla vidare utan stöd. Det är oklart vad som händer när pengarna tar slut. Dessutom går mycket av bidraget åt till administration för att kontrollera att vi följer reglerna. Egentligen tycker jag att riktade statsbidrag är ett otyg.

<p>Det ska medlen användas till</p>

Exempel på insatser som planeras 2016:

Erbjuda fosterdiagnostik KUB till alla, inte bara de över 35.

Utbildning av alla barnmorskor i bäckenbottenanatomi.

En barnmorska som tillförordnad lektor för studenter.

En intermediär enhet som ska avlasta förlossningen.

Förbättra vården för gravida med psykiska hälsoproblem

Mer resurser till bäckenskaderehabilitering efter cancerbehandling.

Mer resurser till förbättrad gynekologisk hälsokontroll.

Inventera hur vården bättre ska nå kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper.

Källa: Landstinget i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Burman Görans