För nästan 96 miljoner kronor ska teknikhuset sörja för bland annat ventilation och varuhissar till avdelningarna i 70-huset.

– Teknikhuset är en viktig pusselbit i den kommande renoveringen av vårdavdelningarna i 70-huset som byggdes i början av 1970-talet. Vården ser annorlunda ut nu, och det är viktigt att lokalerna anpassas till nya förutsättningar. För att det ska kunna ske behövs teknikhuset, sade Börje Wennberg, landstingsstyrelsens ordförande, innan han greppade en av spadarna i sandhögen på den nu avstängda delen av Sjukhusvägen.

Eva Telne, tillförordnad sjukhusdirektör, tog en av de andra spadarna efter att ha tillagt:

Artikelbild

| Sjukhusvägen är avstängd för att ge plats för arbetarna som ska bygga det nya teknikhuset vid 70-huset.

– Vi är glada för att förnyelsearbetet vid Akademiska fortsätter. Det är nödvändigt för att bevara sjukhusets konkurrenskraft när det gäller såväl vård som forskning, men också för att vi ska kunna erbjuda personalen trygg och säker arbetsmiljö.

Börje Wennberg trodde inte att teknikhuset ska drabbas av samma dråpslag som bygget av J-huset vid Dag Hammarskjölds väg i juni då de fick besked om att byggkostnaden där stigit från budgeterade 1,8 miljarder kronor till nästan 2,3 miljarder:

– Vi har gått igenom det här projektet mycket grundligt och sett till att kostnaderna beräknats på ett så fullödigt underlag som möjligt. Det ska inte behöva komma en ny obehaglig överraskning som den med J-huset, sade Börje Wennberg.

Teknikhuset byggs på kortsidan av 70-byggnaden mot Sjukhusvägen. Arbetet börjar tio meter ner i marken där det nya huset och funktionerna ska anslutas till befintliga källarplan. Därefter byggs huset upp våning för våning, och ansluts till avdelningarna. Förutom ventilation och andra tekniska installationer kommer där att finnas en varuhiss så att transporter inte ska konkurrera om patient- och besökshissar.

Ett liknande teknikhus har tidigare byggts vid ingång-85 huset. Det är ytmässigt större, och kostade 90 miljoner kronor. Att det nu påbörjade, ytknappare huset ändå är dyrare beror enligt Marcus Andersson, regionchef för Skanska, på att 70-huset börjar tio meter ned i marken.

– Oförutsedda saker kan alltid hända i samband med byggen, men vi har varit med från början i planeringen och är väl medvetna om förutsättningarna. Går allt som tänkt och planerat kommer budgeten att hålla och teknikhuset stå klart i september 2016, säger Marcus Andersson.

När teknikhuset är klart kommer ombyggnaden av vårdavdelningarna att börja, våningsplan för våningsplan. Kostnaden för detta är beräknad till omkring 400 miljoner kronor.