Socialbidragen ökar efter renovering

Kommunens kostnader för socialbidrag till hyresgäster i Kvarngärdet och Gränby har ökat efter hyreshöjningarna. Omfattande renoveringar med hyreshöjningar som följd har ökat behovet av ekonomiskt stöd, visar en unik rapport.

30 september 2014 12:58

För första gången visar en utredning i Uppsala kommun hur hyreshöjningarna i Gränby och Kvarngärdet påverkat kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Uppsala kommun hade cirka 4 600 hushåll med ekonomiskt bistånd under 2013. Av dessa bodde 343 i Gränby eller Kvarngärdet, i de områden som har berörts eller kommer att beröras av renoveringarna.

Ett fåtal av dessa har flyttat från området. Det man i stället beräknar är att kostnaden för ekonomiskt bistånd i området ökade med uppemot 2,5 miljoner kronor under första halvåret 2014. Utredningen bygger på flera olika faktorer, men i grunden handlar det om en mätning av hyresförändringen efter renoveringarna och utökningen av ekonomiskt bistånd. Bland annat ser man att det under 2014 tillkommit nya hushåll med ekonomiskt bistånd, vilket kan tyda på att fler med låga inkomster nu har svårt att få pengarna att räcka.

I rapporten konstateras att det kan finnas ett antal andra faktorer som kan ha orsakat ett ökat behov av stöd, men att utredningen ger en indikation på hur de totala kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd påverkats av hyreshöjningarna.

Mohamad Hassan (FP), kommunalråd och avgående ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, konstaterar att kommunen nu ser konsekvenser av den renovering som sker i gamla miljonprogrammets bostadsområden.

– Vi måste ha perspektiv på att renoveringarna påverkar kommunen som helhet. Kommunfullmäktige måste ta hänsyn till kostnadsökningen för socialbidrag.

Har det gjorts för stora renoveringar?

– Ja, bostadsbolagen skulle ha kunnat tänka om och tagit del av erfarenheter från andra områden i landet där man valt mindre renoveringar och där hyreshöjningarna inte blivit så dramatiska. Det återstår renoveringar i områden som Eriksberg, Gottsunda och Sävja. Vi får lära oss av den här läxan och se till att höjningarna inte blir lika stora där.

Hur kan ni politiker påverka den frågan?

– Vi har ett kommunalt bolag, Uppsalahem, som vi självklart kan påverka mer än de andra. De andra kan vi påverka genom opinionsbildning och diskussioner.

Utredningen visar på vilka kostnader som annars väntar efter renoveringar i andra stadsdelar, menar han.

– Det här var bara två bostadsområden. Om alla lägenheter i kommunen renoveras med samma standard kommer vi att ha bara dyra hyresrätter och det kommer att drabba familjer och påverka vår budget.

Hyreshöjningarna ses som en orsak till att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden måste spara ytterligare inför 2015.

– Vi har sparat och gjort effektiviseringar på förvaltningen, men vi måste också vara proaktiva och hitta fler välfärdsjobb som kan minska bidragsberoendet.

Utredningen innehåller även en jämförelse mellan Gränby/Kvarngärdet och delar av Gottsunda/Valsätra som har en stor andel hyresrätter. Det är också jämförbara områden i frågan om hyrorna: Gottsunda/Valsätra ligger i nivå med de hyror som fanns i Gränby/Kvarngärdet före renoveringarna. Jämförelsen visar att utbetalningen av ekonomiskt bistånd per hushåll blivit högre i Gränby/Kvarngärdet än i Gottsunda/Valsätra 2014. Så var inte fallet 2012 och 2013, vilket också delvis förklaras med hyreshöjningarna.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och stöd till livsföring i övrigt. Inom försörjningsstöd ingår skäliga kostnader för boende. En höjd hyra leder oftast till ett högre ekonomiskt bistånd för att individen ska kunna täcka sina boendekostnader. Cirka 4 600 hushåll i Uppsala kommun hade ekonomiskt bistånd någon gång under 2013. Av dessa bodde 343 hushåll i delar av Gränby eller Kvarngärdet som har eller kommer att beröras av stora nyrenoveringar och ombyggnationer.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!