Snusning ökar risk för tidig födelse

Såväl snusning som rökning under graviditeten ökar risken för att barnet ska födas extremt för tidigt. Om den blivande mamman slutar använda tobak när hon blir gravid finns ingen sådan överrisk.

18 juli 1916 14:45

Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

– Våra resultat understryker ytterligare vikten av att för barnets skull avstå från att använda tobak under graviditeten. Extremt för tidiga födslar är dessbättre ovanliga, men är den grupp för tidigt födda barn som har hög sjuklighet och dödlighet, säger Anna Gunnerbeck, doktorand vid Karolinska institutet och ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Flera studier har visat att rökning under graviditeten ökar risken för att barnet föds extremt för tidigt, redan före den 28:e graviditetsveckan. Däremot har inga tidigare studier varit tillräckligt stora för att undersöka om också användningen av snus under graviditeten också gör det.

Den nya studien bygger på uppgifter från det svenska medicinska födelseregistret om nära 1,5 miljoner nyfödda barn och deras mammor. Drygt 61 000 av barnen föddes minst tre veckor tidigare än normala 40 graviditetesveckor och 2 420 av dem föddes så extremt för tidigt som före den 28:e graviditetsveckan.

För tidiga födslar, i synnerhet extremt för tidiga födslar, var betydligt vanligare bland kvinnor som fortfarande rökte eller snusade när de första gången besökte mödravårdscentralen i början av graviditeten än bland kvinnor som inte använde tobak.

Om den blivande mamman snusade var risken för att barnet skulle födas extremt för tidigt förhöjd med nästan 60 procent, vilket var ungefär lika mycket som för kvinnor som rökte upp till nio cigarretter per dag. För kvinnor som rökte mer än så var risken att barnet skulle födas extremt för tidigt nästan fördubblad.

Nästan åtta procent av de blivande mammorna rökte och drygt en procent snusade när de skrevs in på mödravårdscentralen.

– Dessbättre hade ännu fler på egen hand slutat att använda tobak inför graviditeten eller när de fick veta att de väntade barn. Glädjande nog fanns ingen förhöjd risk för att barnen till dessa kvinnor skulle födas extremt för tidigt. Ett tobaksstopp verkar alltså ha en tydlig och omedelbar positiv effekt för det väntade barnet, säger Anna Gunnerbeck.

Den nya studien kan inte besvara frågan om varför såväl rökning som snusning ökar risken för extremt för tidiga födslar.

– Mycket talar dock för att det är skadliga effekter av nikotin, som ju ingår i både snus och cigarretter, som bidrar till de ökade riskerna. Mekanismerna för detta måste dock undersökas närmare i fortsatta studier. Men redan nu finns goda skäl att vi från vårdens sida ytterligare framhåller hälsovinsterna av tobaksfrihet under graviditeten, säger Anna Gunnerbeck.

Inte bara cigarretter, snus och andra tobaksprodukter innehåller nikotin. Vad vet man om riskerna med att använda till exempel nikotinplåster, nikotintuggummin eller e-cigarretter under graviditeten?

– Inte mycket, i synnerhet när det gäller eventuella risker med en så pass ny och outforskad produkt som e-cigarretter. Det är troligt att rökavvänjningsmedlen tillför kroppen mindre nikotin än både snusning och rökning, men utifrån dagens kunskapsläge verkar det säkraste vara att om möjligt avstå från att använda produkter som innehåller nikotin när man är gravid, säger Anna Gunnerbeck.

Fakta Flera risker med tobak under graviditeten

Varje år föds cirka 300 barn i Sverige extremt för tidigt, redan före den 28:e graviditetsveckan.

Flera tidiga studier har visat att tobaksanvändning under graviditeten är skadlig.

Allvarligast är att både rökning och snusning ökar risken för dödföddhet.

Risken är också förhöjd för att barnet föds med låg födelsevikt och får andningsuppehåll under nyföddhetsperioden.

Det finns också studier som visat att rökning och snusning under graviditeten ökar risken för missbildningen läpp-käk-gomspalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!