Snart sätts spaden i jorden för Juvelen

Snart är det dags att påbörja bygget av den sista pusselbiten vid området runt stationen i Uppsala. I maj räknar Skanska att sätta spaden i marken för bygget av kontorshuset Juvelen.

9 februari 1916 15:47

– Vi räknar med att komplettera bygglovshandlingen med en ny kulör den här veckan. Sen borde vi ha ett besked om bygglov i mars. Om allt flyter på kan vi börja bygga i maj, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.

Just nu håller kommunen på med markarbeten på platsen. Bland annat ska marken saneras från dieselföroreningar från en uppställningsplats för diesellok. Och det arbetet måste slutföras innan Skanska kan börja med sitt bygge.

Våren/sommaren 2018 räknar man med att huset ska vara färdigt, vilket är omkring ett år senare än den ursprungliga planen.

– Det är alltid krångligt när det är flera parter inblandade. Vi har jobbat väldigt tight med kommunen för att hitta den kvalitet vi vill ha. Och det har tagit lite tid att ta fram den tekniska lösningen för fasaden, säger Fredrik Hjortzén.

Ambitionen är att huset ska bli riktigt energisnålt. Solpaneler på taket står för en stor del av elförsörjningen. Kylningen löser man genom att hämta kyla från marken. Samtidigt ska fasaden integreras med led-belysta slingor för att skapa ett spektakulärt intryck.

Än så länge är inga hyresgäster klara för huset. Och det har heller inte varit något krav för att sätta i gång bygget.

– Vi tror på det här och att stan som helhet behöver nya kontor. Vi för diskussioner med flera intressenter, men ingenting är klart än, säger Fredrik Hjortzén.

Juvelen är resultatet av en markanvisningstävling där olika förslag på byggnader ställdes mot varandra. Skanska drog där det längsta strået med sitt förslag. Och tanken är att genomföra projektet enligt de ursprungliga intentionerna.

– Det är bara några små förändringar i fasadutformningen. Det har varit en del tekniska utmaningar för att lösa fasaden. Och vi tror att vi har lyckats genom att skapa något som inte gjorts förut. Det är inga nya material, men kombinationen av dem är en helt ny lösning, säger Fredrik Hjortzén.

När Juvelen står på plats om drygt två år kommer hela omdaningen av stationsområdet att vara klar. Den näst sista pusselbiten, kvarteret Eldaren, uppförs just nu i den andra änden av Resecentrumkomplexet intill Östra Station. Och tittar man på gamla bilder från området är förvandlingen från ett igenväxt spårområde till högexploaterad stadsdel total.

Nordens mest hållbara byggnad

Juvelen ska byggas i hörnet av Stationsgatan och Strandbodgatan i den södra delen av stationsområdet.

Enligt Skanskas egen information kommer Juvelen att bli ett nollenergihus som man kallar Nordens mest hållbara byggnad. Det handlar om både byggmaterial och drift av huset.

Huset blir 7,5 våningar högt. Den totala ytan blir 11 500 kvadratmeter, varav 7 500 kvadratmeter kontor. Dessutom kommer det att finnas plats för restaurang och butiker i bottenplan.

Inflyttning beräknas till den första halvan av 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!