Snabbare insats med nya fordon

Deltidsbrandmännens nya utryckningsfordon ska korta insatstiden med flera minuter. Men det finns både för- och nackdelar, menar brandmännen som på senare år blivit färre i personalstyrka.

7 december 2015 08:11

När larmet går i Knutby och en bilolycka inträffat ska det nya räddningsfordonet komma först till olycksplatsen. Styrkeledaren åker direkt till olyckan, gör en första bedömning och påbörjar eventuella avspärrningar och livräddande insatser. Utryckningstiden väntas minska med tre och en halv minut.

Det nya utryckningsfordonet kallas FIP, första insatsperson, och har sedan måndagen tagits i bruk vid brandstationen i Knutby.

Stationschefen Lars Berglund visar bilen för UNT. Här finns bland annat livräddningsutrustning, en livboj, ett klippverktyg för trafikolyckor, samt ett nytt hjälpmedel vid brandsläckningar; en släckgranat som på några minuter kan släcka ett brinnande rum i storleken 30-40 kvadratmeter. Utrustningen speglar lite av det stora ansvarsområde som ligger på deltidsbrandkårer.

– För tredje person tror jag att det bara finns fördelar med fordonet.

Deltidsbrandkåren i Järlåsa, Skyttorp och Knutby har genomgått nedskärningar på senare år. Knutby brandstation har gått från fem till tre deltidsbrandmän i insatsstyrkan.

Att i det läget få ett extra fordon kan tolkas som positivt, men hur det blir att jobba på det nya sättet vet de inte.

– Det finns för- och nackdelar med det här fordonet. Tittar du på papperet så blir det bra insatstider. Det ska bli intressant att se hur det fungerar, men det ställer höga krav på oss, säger styrkeledaren Kenneth Karlsson som fick det första passet på det nya fordonet.

Och någonstans hos dem ruvar misstankarna om att det nya arbetssättet på sikt kan leda till ytterligare nedskärningar; att deltidsstationer läggs ner och att styrkeledaren får göra fler insatser själv och vänta längre innan det kommer förstärkning från andra stationer.

– Uppsala kommun måste satsa på räddningstjänsten, för befolkningen växer enormt, säger stationschefen Lars Berglund.

Funktionen med FIP-fordon finns sedan tidigare i Järlåsa och Skärplinge, men nu även i Knutby och Björklinge. Nästa år kommer funktionen att organiseras vid flera deltidsstationer.

Anders Ahlström, brandchef i Uppsala kommun, säger att det nya fordonet inte ska ses som ett steg mot nya omorganisationer.

– För oss är det absolut ingen besparingsmetod. Det här ska höja vår förmånga och se till att göra skillnad, framför allt kan vi vara på plats tidigare vid olyckor.

Deltidsbrandkåren

Deltidsbrandkåren, eller räddningstjänst i beredskap som de också kallas, har sex-sju minuter på sig vid larm att komma till brandstationen, byta om till larmställ och lämna stationen tillsammans i brandbilen. Den som är "första insatsperson" har den nya bilen med sig överallt på beredskapstjänst och åker direkt till olycksplatsen när larmet går.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!