Man slipper åtal trots bidragsfusk

En bedrägeridömd Uppsalabo ligger bakom en ideell förening som fick 300 000 kronor i statliga bidrag. Pengarna försvann men åklagaren lade ner ärendet och mannen går fri.

29 oktober 2015 08:20

Den 26-årige Uppsalabon var tidigare ordförande i den ideella föreningen Rikskommittén för människor i gemenskap som enligtstadgarnabland annat ska arbeta mot kriminalitet.

26-åringen började verka i Rikskommittén 2013, samma år som han dömdes i en bedrägerihärva där 250 personer lurats att betala för varor på Blocket.

Rikskommittén ansökte om bidrag till instegsjobb, ett slags lönestöd för arbetsgivare som anställer invandrare, och Arbetsförmedlingen betalade ut 300 000 kronor till 26-åringens förening.

I december 2014 försattes Rikskommittén i konkurs. Enligt konkursförvaltaren Magnus Isaksson fanns inga spår av vare sig personal eller verksamhet och personer som registrerats som ledamöter uppgav att de inte kände till föreningen.

– Föreningen verkar ha haft som enda syfte att komma över bidrag, kommenterar Magnus Isaksson.

Han ställde en rad frågor till Arbetsförmedlingen för att få veta vad bidragsbeslutet grundats på och vilka uppföljningar som gjorts, men utan att få svar.

Eftersom det saknades bokföring anmälde Magnus Isaksson misstankar om bokföringsbrott till åklagare. Under konkursutredningen hade han hittat olika kontonummer och försökte inleda ett samarbete med Ekobrottsmyndigheten för att spåra pengarna. Men ärendet lades ner.

Kammaråklagare Susanne Hedberg Norén vid Ekobrottsmyndigheten berättar att hon inte inledde förundersökning eftersom hon bedömde att det inte kunde röra sig om bokföringsbrott. Visserligen hade föreningen utgett sig för att bedriva verksamhet men i verkligheten hade den inte gjort det och därmed behövde den inte ha någon bokföring.

Susanne Hedberg Norén överlämnade inte heller ärendet till någon bedrägerienhet eftersom hon menar att det inte var klarlagt att det rörde sig om ett bedrägeri.

– Jag uppfattade att konkursförvaltaren bett Skatteverket och Arbetsförmedlingen att undersöka om det förekommit oegentligheter, säger Susanne Hedberg Norén.

Magnus Isaksson är kritisk mot myndigheterna.

– Trots att det handlar om skattemedel bryr sig varken Arbetsförmedlingen eller Ekobrottsmyndigheten om att kontrollera verksamheten, säger han.

26-åringen har fortsatt med brott. Han är nu åtalad vid Uppsala tingsrätt för att ha hotat en socialtjänsteman och för att olovligen ha kört bil men använt en annan persons körkort. Rättegången har fått ställas in flera gånger men tingsrätten planerar att göra ett nytt försök senare i höst.

<p>Detta har hänt</p>

April 2013
En 26-årig Uppsalabo registreras som ordförande för en ideell förening som bland annat ska "motverka brottslighet".

September 2013
26-åringen döms för omfattande bedrägerier i ett helt annat ärende.

2014
Föreningen får 300 000 kronor i bidrag av Arbetsförmedlingen för instegsjobb.

December 2014
Konkurs. Pengarna är borta, skatteskuld 210 000 kronor och skuld till Tele 2 på 67 000 kronor.

April 2015
Åklagare lägger ner brottsanmälan mot 26-åringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters