Sexismen sitter inte i skägget

Nej, det finns inget orsakssamband mellan sexistiska värderingar och mäns benägenhet att skaffa skägg.

22 februari 1916 10:03

Den slutsatsen drar forskarna Kahl Hellmer och Johanna Stenson vid psykologiska institutionen, Uppsala universitet, i en undersökning som publiceras i tidskriften Archives of Sexual Behaviour.

– I Sverige finns inga skillnader alls i förekomsten av sexistiska attityder mellan slätrakade män och män med någon form av ansiktsbehåring. Dessutom verkar graden av sexistiska attityder vara klart lägre här än i många andra länder, säger Kahl Hellmer.

Bakgrunden till Uppsalapsykologernas undersökning är en i både nyhetsmedier och sociala medier uppmärksammad studie förra året om skäggväxt och sexistiska värderingar. Enligt de australiska forskarna som gjorde den webbaserade studien bland drygt 500 män i Indien och USA är sexistiska värderingar inte bara vanligare bland män med någon form av ansiktsbehåring. Forskarna ansåg sig också visa att sexistiska värderingar i sig gör män mer benägna att låta skägget växa för att förstärka sin maskulinitet och dominans.

– När vi via sociala medier fick höra talas om studien tyckte vi att slutsatserna lät helt tokiga. Därför bestämde vi oss för att återupprepa den, med precis samma frågor. Sedan hjälpte våra studenter oss att få in drygt 300 män med och utan skägg till studien, säger Kahl Hellmer.

Sexistiska värderingar mättes genom att männen på en sjugradig skala fick ange i vilken mån de instämde i fyra fientliga och fyra välmenande påståenden om kvinnor, till exempel att ”De flesta kvinnor tolkar harmlösa anmärkningar eller handlingar som sexistiska” respektive ”Kvinnor ska vårdas och skyddas av män”.

Svaren visade inga skillnader alls i graden av sexistiska värderingar mellan å ena sidan män med kort eller långt helskägg, mustascher eller någon annan form av ansiktsbehåring, å andra sidan slätrakade män.

– Det enda samband vi såg var mellan utbildningsnivå och välmenande sexistiska attityder. Ju högre utbildning, desto mindre var benägenheten att ha sådana attityder, säger Kahl Hellmer.

Uppsalapsykologerna betonar att de inte ifrågasätter de australiska forskarnas resultat att sexistiska attityder bland de indiska och amerikanska männen var vanligare bland dem med skägg.

– Däremot ifrågasätter vi deras generella slutsats att sexistiska attityder i sig gör män mer benägna att skaffa skägg. Det finns många olika skäl att låta ansiktshåret växa, som skiljer sig mellan olika länder, kulturer och tider. Skäggväxt som signalerar religiös tillhörighet till exempel är ofta också förknippad med mer konservativa värderingar, som enligt flera tidigare studier i sin tur är kopplade till ökad benägenhet att ha sexistiska värderingar, säger Kahl Hellmer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!