– Vi fick ett obehagligt uppvaknande, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef vid Barnombudsmannen i Uppsala, som arbetar med hjälp och stöd åt barn och ungdomar i länet.

Barnombudsmannen är en ideell förening och har ingen skyldighet att begära utdrag ur brottsregistret när nya personer anställs. Däremot finns det inget som hindrar att föreningen ber de sökande att lämna in ett sådant utdrag tillsammans med övriga ansökningshandlingar. Hittills har dock Barnombudsmannen inte begärt registerutdrag vid nyanställningar. Förskolor och skolor är exempel på arbetsgivare som är skyldiga att begära uppgifter ur brottsregistret för att undvika att personer som dömts för sexualbrott anställs.

Förra året dömdes en man av Uppsala tingsrätt för sju fall av sexköp av tonårsflickor. Kort efter domen blev den dömde anställd på en projekttjänst hos Barnombudsmannen i Uppsala. Enligt Lisa Skiöld har han inte haft direkt kontakt med barn eller unga i sin tjänst. Nu ändrar föreningen sina rutiner och kommer att begära utdrag ur brottsregistret från alla som söker nya tjänster. Dessutom kommer alla anställda att varje år få redovisa likadana utdrag.

– Tyvärr är det ingen i vår verksamhet som tänkt på detta. Vi har felaktigt tänkt att våra anställda inte arbetar direkt med barn utan mer indirekt, men vi inser att det ändå går att skapa kontaktytor mot barn, säger Lisa Skiöld.

Det var först när det stod klart att den anställde var misstänkt för nya sexbrott mot barn som Barnombudsmannen fick klart för sig att han var dömd tidigare. Enligt Lisa Skiöld har mannen nu stängts av från sin tjänst i avvaktan på att den nya polisutredningen går vidare. Samtidigt utreder föreningen de arbetsrättsliga förutsättningarna för avsked eller uppsägning. De nya brottsmisstankarna har ingen koppling till barn eller unga som mannen mött under sitt arbete hos Barnombudsmannen.

Kammaråklagare Pontus Melander utreder många fall av sexualbrott mot barn i Uppsala län. Han efterlyser en skärpt medvetenhet hos arbetsgivare som anställer personer för att arbeta med barn och unga:

– Det finns skäl att begära utdrag ur belastningsregistret för alla tjänster som har med barn och ungdomar att göra, säger han.

– Det finns ingen mall som gör att man på förhand kan identifiera en gärningsperson. Man ska också vara medveten om att dessa personer ofta medvetet söker sig till den här typen av tjänster, säger Pontus Melander.

Den nya polisutredningen mot den tidigare dömde mannen har nyligen inletts. Brottsmisstanken gäller försök till köp av sexuell handling av barn.