Enligt polisen är det närmare ett 50-tal fordon som ställts upp i området, och det är asfaltsläggare och deras familjer som samlats där.

– Det är inte tillåtet att ta mark i anspråk på det här sättet, men det är en långsam procedur som måste gås igenom innan de kan avvisas från platsen, säger Nina Dahlström, vakthavande befäl vid Uppsalapolisen.

Polis och räddningstjänst var på plats redan i fredags då husvagnar började ställas upp vid Kap. Patruller har också varit där vid flera senare tillfällen.

– Vi måste säkerställa att det är samma personer och fordon som står där under en längre tid innan markägaren, i det här fallet kommunen, kan vända sig till kronofogden och begära avhysning. Därefter begär kronofogden handräckningshjälp av polisen så att avhysning kan ske, säger Nina Dahlström.

Var någonstans i den processen som samlingen av asfaltsläggare vid Kap befinner sig, kunde Nina Dahlström inte säga på söndagen.

Ett flertal samtal från undrande Uppsalabor med anledning av den stora samlingen av husvagnar har kommit till såväl polisen som till UNT:

– Den här typen av uppställningar betraktas som störande av ordning. Ett annat problem är att det ofta lämnas skräp och anläggningsrester efter att de utfört asfalteringsjobb, och runt omkring husvagnarna. Men om asfaltsläggarna inte anlitades för att utföra jobb, skulle de inte bli kvar här, eller komma tillbaka, säger Nina Dahlström.