Så många ensamkommande finns i Uppsala

Det bor cirka 1 300 ensamkommande ungdomar i Uppsala. Det gör att var sjätte person i åldern 15–17 år i Uppsala kommun är en ensamkommande. Men majoriteten av dem har socialtjänsten i Uppsala svårt att nå eftersom de placerats här av andra kommuner.

9 maj 1916 14:37

Rekordmånga ensamkommande flyktingbarn sökte asyl i Sverige 2015. UNT har i flera artiklar berättat om den svåra situation som följde i höstas när socialtjänsten i Uppsala skulle hitta boenden åt de hundratals ensamkommande som anvisats till Uppsala av Migrationsverket. Bland annat hann man inte kvalitetssäkra boenden i förväg.

Även om det i dag kommer få nya ensamkommande, främst på grund av den nya migrationspolitiken, har socialtjänsten fortfarande ibland svårt att hinna med.

– Det är så många som kommit att vi skulle behöva vara fler socionomer för att kunna göra ett riktig bra jobb. Men vi hanterar det i enlighet med de krav som lagen ställer, säger Ann-Christine Dahlén som är avdelningschef på socialförvaltningen.

Enligt henne har ensamkommande ungdomar ofta stort behov av stöd.

– De kan till exempel vara oroliga för asylprocessen, sakna sina anhöriga och må dåligt över sådant som hänt tidigare i livet.

Totalt har Uppsala kommun för tillfället socialtjänstansvar för 639 ensamkommande. 111 av dem är placerade i andra kommuner.

Dessutom finns också i dagsläget 789 ensamkommande i Uppsala kommun som placerats här av andra kommuner, eftersom det finns många HVB-hem i Uppsalaområdet. Det innebär att socialtjänsten i Uppsala inte har ansvar för, och i princip ingen kontakt med, närmare 800 ungdomar som bor här utan vårdnadshavare. Samtidigt som dessa ungdomar har långt till sin socialsekreterare.

Totalt bor alltså cirka 1 300 ensamkommande i Uppsala just nu. De allra flesta är 15-17 år och 90 procent är pojkar, majoriteten är från Afghanistan. Antalet svenska ungdomar i åldern 15-17 i Uppsala är cirka 6 000, enligt Statistiska centralbyrån. Grovt räknat innebär det att var sjätte ungdom i 15-17-årsåldern i Uppsala i dag är en ensamkommande flykting.

Uppsala har i flera år varit en av de kommuner som tagit emot flest ensamkommande sett till invånarantal. Flera aktörer som jobbar med ensamkommande ungdomar har tidigare larmat om drogproblem, kriminalitet och gängbildning. När Uppsalapolisens ungdomsrotel hösten 2014 gick igenom alla misstänkta i deras pågående utredningar var en tredjedel ensamkommande. Främst handlar det om narkotikabrott och stölder.

På Uppsalapolisen är man i dag än mer oroad över situationen. Det senaste halvåret har polisen lagt stora resurser på att rycka ut på och utreda bråk, stölder och rån på framför allt Resecentrum och i city, enligt Uppsalapolisens presstalesperson Christer Nordström.

– De allra flesta sköter sig ju, men de som stökar ställer till det rejält. Det vi reagerar på är att de far omkring vind för våg, begår brott och så blir det inget mer med det. Vi får släppa dem efter åklagarbeslut för att de är för unga, och ibland har vi problem att få tag på socialtjänsten i små kommuner, säger han.

Eftersom dessa ungdomar saknar vårdnadshavare har de inte samma sociala skyddsnät som andra unga. Något som förvärras av att ansvarig socialtjänst ofta är långt borta, enligt Christer Nordström.

– Risken är att de inte kommer in i samhället, utan hamnar i ett utanförskap. De här ungdomarna måste in i skolan.

Enligt socialtjänsten i Uppsala är det relativt få polisanmälningar som rör ensamkommande som socialtjänsten här i Uppsala har ansvar för.

– Vi tar ansvar för de ungdomar som tillhör oss. Men visst skulle det underlätta för alla om ungdomarna bodde i den kommun som har ansvar för dem, säger Ann-Christine Dahlén.

Det är Uppsala kommuns ansvar att ordna skolplatser, även för de ensamkommande som andra kommuner placerat här. På grund av trycket har väntetiden för att börja skolan blivit betydligt längre än den månad som är direktivet. Det saknas lokaler och lärare. Vissa kommer därför inte att få börja skolan förrän i höst.

Kostnaderna för varje ensamkommande är det staten som står för. Hittills i år har det kommit 31 ensamkommande till Uppsala kommun på anvisning från Migrationsverket.

Därför väljer många Sverige

Drygt 35 000 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige 2015. Av dem var närmare 23 500 från Afghanistan, ett land där såväl säkerhetsläget som ekonomin försämrats. Vissa byar har nästan helt tömts på pojkar och unga män. Närmare hälften av alla ensamkommande afghaner har dock bott som flyktingar i Iran i flera år.

Att många väljer just Sverige brukar sägas bero på bra villkor för ensamkommande, högt beviljande av uppehållstillstånd och bra möjligheter till utbildning.

Källa: Migrationsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!