Så integreras de på arbetsmarknaden

Nyanlända akademiker ska nu kunna få en yrkesmentor genom den ideella föreningen Yrkesmentorer inom Rotary. Och intresset för att bli mentor har varit stort. 40 personer har anmält sig i Uppsala län.

17 februari 1916 09:53

På måndagen den 15 februari samlades ett fyrtiotal rekryterade yrkesmentorer i en kick-off på Uppsala slott.

Syftet med mentorskapet är att göra det lättare för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet, som drivs av Rotary, ägs av Uppsala kommun och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen i Uppsala. Länsstyrelsen har nu beviljat medel för projektet.

– Vi har sett att det varit väldigt lyckosamt på andra håll i landet, säger Olof Molund, integrationssamordnare på Länsstyrelsen Uppsala.

Nästa steg i processen är en mentorträff den 14 mars på Arbetsförmedlingen i Uppsala.

– Där kommer vi matcha ihop nyanlända med personer som har yrkeserfarenhet. Normalt sett kan det ta i snitt sju år för en invandrare att komma in i arbetslivet. Det här projektet skapar förutsättningar för snabbare integration där dessa personer både knyter kontakter och lär sig språket, säger Olof Molund.

Peter Eklund är projektledare för yrkesmentorer i Uppsala län. Han berättar att alla mentorer arbetar helt ideellt.

– De får betalt för utlägg om de exempelvis åker på studiebesök eller liknande med sina adepter. Det är tänkt att de ska umgås i ungefär sex, åtta månader och och träna yrkessvenska.

Det går också bra att ta en kopp kaffe tillsammans. Det är i alla fall vad den pensionerade läkaren Anne-Marie Pernulf har i åtanke. Hon är en av mentorerna som anmält sig till projektet, som även har tidigare erfarenhet av mentorskap.

– Jag har varit engagerad i Röda korset och jobbat en hel del med flyktingar tidigare för att få in dem på arbetsmarknaden. Jag tycker det är jätteviktigt, för något som alltid har retat mig är att det kommer människor från alla möjliga yrkesområden, men vi tar inte vara på det såsom vi skulle kunna göra, säger Anne-Marie Pernulf.

Den 14 mars får Anne-Marie Pernulf träffa sin adept. Eller flera, om behovet finns.

– Det ska bli väldigt roligt tycker jag. Det är ju inte bara en yrkesmässig matchning utan det är också kul att vi med liknande intressen paras ihop.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!