(S) vill stärka psykiatrin

Vi har mycket att ta tag i. Det säger riksdagsledamoten Agneta Gille (S) efter UNT:s granskning av psykiatrin.

11 november 2014 14:14

UNT:s granskning av psykiatrin i Uppsala har fått enorm läsarrespons. Nu har serien även skapat reaktioner på riksdagsnivå.

– Den visar att vi har mycket att ta tag i som beslutsfattare. Socialdemokraterna i Uppsala län har lagt två motioner om nationella mål för arbetet med psykisk ohälsa. Bland annat vill vi se en nollvision för självmord, säger riksdagsledamoten Agneta Gille (S).

Redan 2008 presenterade den borgerliga regeringen en nollvision för självmord som kritiserats för att den var för abstrakt. Vad skiljer er nollvision från deras?

– Den nollvisionen känner jag inte till. Det kan ju visa på att den inte varit särskilt lyckad.

Vad kommer ni då att göra för att lyckas?

– Genom att sätta frågan på dagordningen kan vi sätta konkreta mål i riksdagen som landsting och kommuner sedan kan arbeta efter.

Några mer konkreta detaljer kan Agneta Gille inte ge i nuläget.

Den andra motionen som Uppsalas socialdemokraterna har lagt handlar om en nollvision för bältesläggningar – en tvångsåtgärd där patienter spänns fast.

– Det handlar om att stärka rättssäkerheten. För att nå dit behövs bland annat ökad kunskap och minskad personalomsättning.

Bristen på personal inom psykiatrin är stor, hur kommer ni att stötta landstingen där?

– Det är i första hand en fråga för varje kommun och landsting. Vivianne Macdisi (S) jobbar på det i Uppsala läns landsting. Det vi kan göra på riksnivå är att fördela större resurser till sjukvården och då tycker jag att den psykiatriska vården bör vara prioriterad.

Står även övriga socialdemokrater i riksdagen bakom en sådan prioritering?

– Jag kan inte prata för alla.

martna.lindvall@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!