Rättegången mot prästen inledd

Brottsutredningen fortsätter mot den sexbrottsmisstänkte prästen från Uppsala län, sedan nya bevis hittats i mannens dator.

8 december 2014 17:46

På tisdagen inleddes rättegången mot den präst i Uppsala län som åtalats för flera fall av våldtäkt mot en konfirmand. Samtidigt fortsätter förundersökningen mot mannen. Polisens it-tekniker har de senaste dagarna lyckats återskapa material som finns lagrat i den åtalade mannens dator. Till en början gjordes bedömningen att innehållet i datorn inte skulle vara möjligt att komma åt. Enligt åklagaren har innehållet stor betydelse som bevisning i fallet. Dessutom bedömer utredarna att materialet kan föranleda ytterligare åtgärder i polisutredningen, vilket kan tyda på att fler brottsmisstankar kan bli aktuella. Nya förhör planeras att hållas senare i veckan.

Kammaråklagare Emma Häggström begärde att rättegången skulle skjutas upp till nästa vecka, sedan fynden gjorts, men tingsrätten har avslagit hennes begäran. Rättegången startade därför som planerat på tisdagen, samtidigt som brottsutredningen mot mannen nu fortsätter. Prästen är åtalad för sexuella övergrepp mot en konfirmand under våren. Samtliga händelser rubriceras av åklagaren som våldtäkt mot barn.

Rättegången hålls till största delar bakom stängda dörrar. Innan dörrarna stängdes och åhörarna fick lämna rättssalen redogjorde åklagaren översiktligt för de tio övergrepp som mannen åtalats för. Prästen erkände, via sin försvarare advokat Roger Häggquist, att han gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn, men förnekade att händelserna ska rubriceras som våldtäkt.

Mannen har erkänt att han haft en sexuell förbindelse med den målsägande, men hävdar att den varit frivillig från båda parter. Åklagaren anser att prästen missbrukat sin förtroendeställning och utnyttjat konfirmandens skyddslösa ställning.Den målsägande begär 225 000 kronor i skadestånd. Under tisdagen ska förhör hållas med konfirmanden och med den åtalade mannen.

Senare under rättegången, som beräknas pågå i fyra dagar, hörs prästens kolleger, socialtjänstpersonal samt anhöriga till de inblandade kallade att vittna.

Mannen greps för fyra veckor sedan och har sedan dess suttit häktad. Misstankarna kom som en överraskning för kolleger och församlingsbor och har skakat om Svenska kyrkan i Uppsala stift. Flera anmälningar har lämnats in till Domkapitlet, med krav på att mannen ska bli av med rätten att utöva prästämbetet. Allt talar för att kyrkan också fattar ett sådant beslut, sedan en fällande dom vunnit laga kraft.

Den 12 november greps en präst, verksam i en av Svenska kyrkans församlingar i Uppsala stift, misstänkt för våldtäkt mot barn. Målsägande är en konfirmand. Mannen häktades dagen därpå.

Han har medgett sexuella kontakter med konfirmanden, men vill brotten ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn, i stället för våldtäkt mot barn.

För båda brotten är normalstraffet fängelse.

Rättegången startade på tisdagen och beräknas sluta i nästa vecka. Samtidigt fortsätter brottsutredningen mot mannen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist