Råd som sänker cancerrisken

Genom att äta mycket frukt och grönt, dra ner på rött kött, motionera regelbundet och undvika övervikt kan kvinnor kraftigt sänka risken för att insjukna i bröstcancer.

28 januari 2016 09:21

Det framgår av en studie bland nära 32 000 medelålders- och äldre kvinnor i Uppsala och Västmanlands län, som publiceras i facktidskriften International Journal of Cancer.

– Våra resultat ger ytterligare stöd för att internationella rekommendationer för att förebygga cancer verkligen fungerar. Genom att sprida information om dem till allmänheten borde förekomsten av bröstcancer i samhället kunna minska, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska institutet, som är en av forskarna i studien.

1997 besvarade kvinnorna i studien en omfattande kost-, hälso- och livsstilsenkät. Med hjälp av en poängskala i sju punkter har forskarna utifrån kvinnornas svar kunnat se i vilken mån de levde upp till ett antal internationella rekommendationer för att förebygga cancer (se sidoartikel). Rekommendationerna ingick i en omfattande expertrapport från de båda organisationerna Världscancerfonden och Amerikanska föreningen för cancerforskning.

– Eftersom rapporten publicerades för nio år sedan kan kvinnorna i vår studie inte ha varit påverkade av den när de besvarade enkätfrågorna. Kvinnornas svar återspeglar deras egna självvalda mat- och levnadsvanor, säger Alicja Wolk.

Under de 15 år som kvinnorna följdes upp efter att ha besvarat enkäten insjuknade 1 388, det vill säga cirka 4,5 procent av dem, i bröstcancer. Andelen som insjuknade i bröstcancer var dubbelt så hög bland kvinnorna som hade fått högst ett par poäng på den sjugradiga skalan över mat- och livsstilsfaktorer som skyddar mot cancer jämfört med bland kvinnorna som hade sex eller sju poäng på den.

– Allra tydligast var sambandet mellan höga poäng på denna skala och sänkt risk för så kallad hormonpositiv bröstcancer, som är den allra vanligaste formen av bröstcancer, säger Alicja Wolk.

De enskilda punkter på den sjugradiga skalan som hade allra starkast samband med sänkt risk för bröstcancer var att begränsa konsumtionen av charkuterivaror och rött kött, vara fysiskt aktiv och att inte äta kosttillskott regelbundet.

– Även om en del individer med uttalad brist kan behöva vitaminer och andra kosttillskott ger vår studie ytterligare stöd för att kosttillskott inte sänker cancerrisken för befolkningen i stort, säger Alicja Wolk.

Bara var tionde kvinna i studien uppfyllde sex eller alla sju rekommenderade punkter.

– Det bör alltså finnas ett betydande utrymme för kvinnor i stort att minska risken för bröstcancer genom att förändra en del av sina vanor, säger Alicja Wolk.

Läs mer senare i dag på unt.se:  Forskarnas sju punkter för att sänka cancerrisken.

Årligen får cirka 9 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer och drygt 1 400 avlider i sjukdomen.

Cirka hälften av alla bröstcancerfall inträffar bland kvinnor som ännu inte uppnått pensionsåldern 65 år. Vart tionde bröstcancerfall inträffar bland kvinnor yngre än 45 år.

Bröstcancer behandlas i första hand med en operation.

Ofta ges även andra behandlingar – till exempel strålning, hormoner och cellgifter – för att minska risken för återfall.

Mellan fem och tio procent av dem som insjuknar har någon ärftlig form av bröstcancer. Resten har sporadisk bröstcancer, dvs en bröstcancer som uppkommit genom mutationer som inte går i arv utan uppkommit senare i livet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!