Protester mot stängning av vårdplatser

En anhörig till en patient på psykiatrins avdelning 114 reagerar starkt mot förslaget att stänga avdelningens nio vårdplatser och hoppas att ”det här vansinniga förslaget stoppas”.

23 november 2016 18:38

Förslaget som presenterades för personalen på avdelning 114 i fredags innebär att psykiatrin vid Akademiska sjukhuset stänger avdelningen i Kronparksgården i Ulleråker från årsskiftet. Personalen ska i stället för att ge heldygnsvård vid avdelningen organiseras i mobila team som dag- och kvällstid kan besöka psykosvårdens patienter i behov av nära vårdkontakter i deras hem.

– Mellanvårdsplatserna behövs, och de kan inte ersättas med fyra vårdplatser på avdelning 1, som är en låst avdelning. Vårt barn som periodvis kunnat vara på avdelning 114 har haft stor hjälp där med tillsyn dygnet runt och en fantastisk personal samtidigt som hen ändå kunnat röra sig fritt eftersom det är en öppen avdelning, säger en förälder som vill vara anonym.

Skillnaden mellan öppen och låst avdelning kan vara stor för patienten betonar föräldern. Att 114 föreslås stänga var ett besked som denne beskriver som chockande.

– De personer som vårdas på 114 är en väldigt utsatt grupp, och många av dem är unga. Att det inte görs en risk- och konsekvensanalys innan förslaget läggs är en väldigt underlig ordning, säger föräldern.

Ylva Augustinsson är ordförande i Intresseföreningen för schizofreni i Uppsala. Eftersom förslaget att stänga avdelning 114 är så nytt har det inte diskuterats i föreningen.

– Men mellanvårdsplatser som på 114 är väldigt bra för patienter som behöver respit, en trygg plats på distans från en situation där hen upplever stora svårigheter, säger Ylva Augustinsson.

Mobila team kan vara bra i vissa lägen, det viktiga är att patienten upplever att relationerna till personal, anhöriga och andra i omgivningen är bra:

– Om det finns psykolog och även en brukare tillsammans med övrig personal så kan ett team som går in i patientens hemmiljö vara bra. Brukarens funktion är att uppmuntra patienten. Behandlingen från teamet ska utmynna i att patienten får det livsinnehåll den önskar och relationer med människor i sin omgivning som hen är nöjd med, säger Ylva Augustinsson.

Att vårdplatser tas bort är aldrig bra betonar såväl Ylva Augustinsson som föräldern:

– Det är nio vårdplatser som försvinner, att fyra platser på avdelning 1 reserveras för patienter från det mobila teamet innebär ju att fyra platser inte längre blir tillgängliga för patienter som behöver en plats på den avdelningen, säger föräldern.

Eventuellt beslut om stängning och organisationsförändring fattas av sjukhusdirektören efter samverkansmöten och förhandlingar med berörda fack.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!