Premiär för tolkkurs i Uppsala

Behovet av tolkar inom sjukvården och rättsväsendet är stort. Därför kommer Studieförbundet Vuxenskolan för första gången att erbjuda specialistkurser i Uppsala.

19 januari 2016 10:09

För att möta behovet av specialiserade tolkar har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 77 kurser för så kallade kontakttolkar i år. Det är en kraftig ökning jämfört med de 16 som beviljades medel förra året.

Kursledare i Uppsala är Ismail Kamil. Han har tidigare varit tolkutbildare vid bland annat Stockholms universitet. Den tidigare landstings- och riksdagspolitikern är glad över att se en satsning på den här typen av specialistutbildningar.

– Det har uppstått en brist på tolkar i Sverige i och med den ökade mängden flyktingar. Det har gjort att man ibland varit tvungen att använda sig av halvbra tolkar, om jag ska uttrycka mig milt. Det kostar både samhället och individerna lidande.

Fredrik Sjöberg, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län, är av samma åsikt.

– Hur beskriver man en magsmärta på ett främmande språk? Vad händer om någon översätter fel i en domstol? Det här behovet har blivit mycket större bara det senaste året.

Redan till våren kommer en kurs för rättstolkar att hållas i Uppsala. Till hösten kommer sjukvårdtolkar att utbildas. Kurserna är planerade att ges för arabiska, somaliska samt persiska språk men utbudet kan komma att justeras efter efterfrågan.

Omkring 60 kurstimmar viks åt teori, som handlar om att förstå de svenska begreppen rätt. Det kombineras med 40 timmars språkhandledning.

För att gå kurserna krävs det att personerna redan är auktoriserade tolkar. Efter avslutad kurs får de genomföra ett test vid kammarkollegiet för att diplomeras som kontakttolkar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Burman Görans