Polisen backar om tillslag mot mc-klubb

Polismyndigheten backar och medger i ett yttrande till Justitieombudsmannen (JO) att det saknades skäl för en husrannsakan i fjol mot en mc-klubbs lokaler utanför Uppsala.

27 september 2016 16:34

I september i fjol genomförde polisens fordons- och förarkontroller på en plats i Uppsala kommun. En manlig bilist stoppades och misstänktes omgående för ringa narkotikabrott och drograttfylleri. Polisbefälet på plats fattade beslut om husrannsakan i den lokal som den stoppade mannen nyss lämnat. Vid husrannsakan i fastigheten, som fungerar som klubblokal för en mc-klubb, påträffades en så kallad grinder, ett verktyg som används för att finfördela marijuana.

Polisbefälet bedömde att det var viktigt att göra husrannsakan snabbt eftersom det fanns risk att någon sett mannen bli stoppad eller att han själv kunde ha hunnit kontakta någon innan han stannade bilen. Polismyndigheten gör dock en annan bedömning.

– Omständigheter kring brukande ger normalt inte grund för beslut om husrannsakan. För beslut om husrannsakan krävs det någon konkret omständighet som talar för att brukaren innehar narkotika och att den finns just på den platsen eller att det finns annan bevisning om sådant brott, skriver Polismyndigheten i sitt yttrande till JO.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet och hur JO har resonerat i liknade fall tidigare anser Polismyndigheten att det i detta fall saknats skäl av besluta om husrannsakan.

JO-anmälan mot Uppsalapolisens husrannsakan har lämnats in av mc-organisationen Payback Sverige, som beskriver sig som "en officiell riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet som trakasserier, förföljelser och övergrepp mot enskilda bikers eller bikerklubbar".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner