Polisen återupptar nazistutredning

Efter granskning av UNT har länspolismästaren beslutat att utredningen rörande misshandeln på Celsiustorget ska återupptas.

17 mars 2014 12:00

– Det finns påståenden om att polisen inte ska ha vänt på alla stenar i det här fallet. Det handlar också om ett brott av speciell karaktär som har rönt stor uppmärksamhet i media. Därför har jag beslutat att återuppta förundersökningen, säger länspolismästare Erik Steen.

 Beslutet om att lägga ned ärendet togs den 13 februari i år med motiveringen: "På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt."

Nu, efter UNT:s publicering, har polisen ändrat uppfattning. I pressmeddelandet kommenterar polisen förändringen på följande sätt: Av artiklarna som i Upsala Nya Tidning har det framkommit påståenden som att det finns nya uppgifter i det aktuella ärendet som inte utretts. Förundersökningen ska därför återupptas..."

Den nedlagda förundersökningen var polisledd. Nu blir det en åklagare som leder förundersökningen.

– Polisen ska inte pröva sig själv, säger Erik Steen.

Vid en presskonferens under måndagsförmiddagen med länspolismästare Erik Steen frågade UNT bland annat varför inte de nazister som var på plats vid misshandeln har förhörts, hur Erik Steen ser på att Uppsalapolisen inte har samarbetat med Söderortspolisen angående förundersökningen om upploppen i Kärrtorp samt om polisen verkligen har analyserat foton och filmer tillräckligt noga? Länspolismästaren besvarade samtliga frågor med att han inte hade några kommentarer.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gusten Holm /unt.se