Polisbristen har tvingat polisen i Uppsala och Knivsta att gå över i så kallad taktiskt yttre resursanvändning, Tyra. Det är en extra ordinär åtgärd som innebär att personal tas från specialenheter för tjänstgöring inom den ordinarie utryckningspolisen.

– Vi har ett akutläge och måste göra något för att klara den dagliga bemanningen. I dag hinner många poliser knappt äta. Jag har vänt ut och in på allt och tvingats fatta beslut om att införa Tyra. Syftet är att allmänheten ska känna trygghet. Att de vet att det kommer poliser när de ringer till 112, säger Jale Poljarevius som är chef för lokalpolisområdet Uppsala Knivsta.

Anledningen till personalkrisen är att ett ovanligt stort antal poliser är föräldralediga, sjukskrivna, lediga för studier eller har slutat - orsaker som polismyndigheten inte kan säga nej till trots att det ger stora problem. Enligt uppgifter till UNT ska det fattas polisresurser som motsvara 300 arbetspass fram till midsommar, något som Jale Poljarevius varken vill bekräfta eller dementera.

Artikelbild

– Vi kommenterar inte bemanningen därför att det kan hjälpa de som begår brott. Men vi har så pass mycket vakanser att det inte går att negligera, säger han.

Jarle Poljarevius har gjort en tydlig prioritering.

Prio ett: är att klara larm som kommer från allmänheten via larmnumret 112.

Prio två: att kunna ta hand om de brottslingar som grips, alltså att bevaka och transportera dem till polisstationen och starta en utredning kring deras brottsliga verksamhet.

Artikelbild

Prio tre: att kunna hantera ärenden som rör unga och barn.

Jarle Poljarevius har beslutat täcka upp med personal från olika specialenheter som insatsgruppen, hundenheten, gatulangningsgruppen och från närpolisen.

Artikelbild

| Anna Ramsten, ordförande i Polisförbundet region mitt.

– Har man inte akuta uppgifter att lösa så kommer man att få jobba med vanliga polisiära uppgifter. Men det ska finnas en flexibilitet. Förändringarna kommer inte att döda gatulangningsgruppens eller insatsstyrkans verksamhet. Frågar du dem så är dom säkert inte jätteglada. Frågar du allmänheten så tror jag inte att de bryr sig vilken polis som kommer när de behöver hjälp, bara de kommer, säger Jale Poljarevius.

På sikt kan fler enheter involveras, som gränspolisen och spanings- och trafikverksamheten.

Artikelbild

Hur länge Tyra kommer att behövas är oklart. Jale Poljarevius räknar med att blir över hela sommaren.

– Eller tills vi får tillbaka folk i tjänst igen, säger han.

Artikelbild

Kan allmänheten känna sig trygg?

– Det är min målsättning. Vi får svar på om vi lyckats i höst.

I dag gäller Tyra bara i Uppsala och Knivsta kommuner. Men samtal kommer också att föras med övriga kommuner i länet. Uppstår problem i Tierp, Östhammar och andra delar så kan polisen komma att titta på om modellen kan användas också där.

– Men det är beslut som de enskilda polisdistrikten måste ta, säger Jale Poljarevius.