Personal arbetar dygnet runt

UNT har besökt platsen där källan till tågproblemen finns.

30 maj 2014 14:28

Signalkablar på två platser måste lagas, och mängder med kabel dras om. Branden vid Myrbacken norr om Märsta orsakade stora skador.

Inne i ställverket sticker lukten fortfarande av rök. Taket är svart av sot, och en två kvadratmeter stor vägg av kablar är utbrunnen.

– Det är många komponenter som måste plockas ut eller bytas, saneras från sot och syror och torkas separat, säger Kjell Wennström, teknikansvarig från Infratek, Trafikverkets huvudentreprenör på plats.

Ställverket är den anläggning som styr signaler och växlar för trafiken. Just nu pågår saneringsarbetet, och när arbetet är klart beror på när de nya komponenterna kan levereras från en materialservice i Nässjö, och monteras.

– Jag har inte fått några besked om när det kan bli, det är inget som finns på hyllan säger Kjell Wennström.

Det är inte bara här det brunnit. Efter att en kontaktledning slets ner ett par kilometer norrut leddes strömmen, i högspänningsledningar på 16 kVolt, mot ställverket, där ett överslag fick det att börja brinna. På vägen passerade den en kur med signalutrustning, som brann ner.

– Elen har varit inne i flera andra kurer, men den letar sig närmsta vägen, och kur 12 låg närmast nedslagningsstället, säger Lisa Jönsson, projektledare för underhållet på Trafikverket.

De kablar som elen letts igenom har bränts och smultit sönder.

– Vi måste byta ut allting. Signalkablarna är dragna, nu kvarstår kraftmatningskablar, säger Tomas Borg, sektionschef för underhållet på Trafikverket.

Personal på plats arbetar dygnet runt, för tillfället 15–20 personer. Tills ställverket och kub 12:s signalkablar är lagade kommer tågen att dirigeras med telefon.

– Det blir manuell ordergivning, säger Tomas Borg.

Fakta

Detta har hänt

En kabel revs ned vid Myrbackens station, norr om Märsta, på onsdagen. Det orskakade ett elöverslag. Via signalkablarna över spåren färdades elen, genom högspänningsledningar på 16 kVolt, till ställverket, där signalutrustning började brinna. På vägen brann även en kur med liknande utrustning ner.

Nu måste ställverket saneras, kablar dras om och kuren återuppbyggas.

Saneringen görs så här:

När PVC-plasten på kablarna brinner frigörs gas, som när den reagerar med fukten
i luften blir till saltsyra. Om man inte sanerar den kan kablarna rosta och förstöra aluminiumledningarna. Saltsyran neutraliseras med en hemlig typ av bas. Basen är enligt uppgift inte giftig.

Källa: Pontus Patteet, Alepa

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!