Parismötet flyttade in i UKK

I Paris ska världens länder nu enas om ett nytt klimatavtal. Samtidigt får elever vid Fyrisskolans ekonomiprogram pröva på vad klimatförhandlingarna betyder i praktiken.

2 december 2015 18:08

– Jag trodde inte att det var så komplicerat, säger Noor Jamal Ibrahim Hamade.

– Det är så politiskt, och mycket som ska samordnas, fyller Brenda Marlene Owase i.

– Först tänkte man kanske mest på våra utsläpp här, men det räcker inte att bara vi minskar våra utsläpp. Andra länder släpper också ut mycket, säger Axel Blom.

De representerar alla EU i rollspelet som utspelas i Uppsalas konsert- och kongresshus.

I fem veckor har de två klasserna årskurs 2 på ekonomiprogrammet jobbat med klimatmötet i fokus. Flera skolämnen, allt från svenska och engelska till naturkunskap och företagsekonomi, har varit involverade. Rollspelet är ett årligt återkommande inslag i undervisningen. Temat har varierat något mellan åren. Men eftersom mycket fokus nu är på klimatmötet i Paris, COP21, valde man att göra det till en minivariant av klimatförhandlingarna.

Eleverna har delats in i grupper som representerar elva olika länder, allt från Bangladesh och Uganda till EU och USA.

Tanken är att man efter förhandlingarna i Konserthuset ska komma fram till ett klimatavtal. Och om man lyckas bättre än förhandlarna i Paris återstår att se.

Eleverna säger att arbetet har gjort att de följer klimatmötet i Paris mer noggrant än de annars skulle ha gjort. Och engagemanget för frågorna har också ökat.

– Det måste verkligen gå bra i Paris, säger Noor Jamal Ibrahim Hamade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer