Öppettider har alltid skapat debatt

Öppettider inom detaljhandel har länge väckt motstridiga känslor. Sverige är ett av få länder i Europa som inte har någon affärstidslag.

13 juli 2015 13:30

Redan 1972 beslutade Sveriges riksdag att affärstidslagen skulle avskaffas, något Jannika Fahlander, ombudsman på Handelsanställdas förbund, menar var ovanligt för sin tid.

– Fortfarande är Sverige ett av få europeiska länder som inte har en affärstidslag. I många andra länder finns det lagreglering gällande öppettider. I Norge har ju söndagsöppet bara under det senaste året varit en het fråga, säger hon.

Efter avskaffandet av affärstidslagen infördes friare öppettider i Sverige. Det blev början på en utdragen politisk debatt. Liberala förespråkare ville förlänga affärers öppettider och inkludera helgöppet, medan andra såg det som oetiskt att tvinga personal att arbeta dessa tider. Dessutom levde religionens arv kvar. Söndagar var kanske inte längre en helig sabbatsdag, men sågs fortfarande som en tid för ledighet och vila.

År 1975 tillsattes en affärstidskommitté som ville återinrätta lagreglerade öppettider. Moderaterna och Folkpartiet satte sig emot förslaget, och menade att flexiblare tider skulle gynna köpkraften på den alltmer konkurrenskraftiga marknaden.

– När butiker började ha öppet på lördagar och söndagar trodde många att det inte skulle vara lönsamt med tanke på ob-tillägg. Inom facket trodde vi att det snarare skulle ha en återhållande effekt på marknaden, säger Jannika Fahlander.

I dag kan hon konstatera att helgöppet är normen snarare än undantaget.

– Däremot finns det fortfarande ett nattöppetförbud som regleras i arbetstidslagen. Mellan midnatt och klockan fem måste affärer inom handelssektorn hålla stängt, om inte speciell dispens beviljats.

Jannika Fahlander tror att det framför allt är den ökade konkurrensen som har lett till längre öppettider.

– När detaljhandeln ändrar sina öppettider hänger inte resten av samhället med. Förskolor är till exempel inte anpassade efter de som jobbar sent, vilket är ett problem.

Hon tycker att oavsett vad som händer, ska det gå att arbeta inom detaljhandeln under hela arbetslivet, förenat med barnomsorg.

– Genom internet och e-handelns utveckling går vi mot ett 24/7-samhälle, där du kan konsumera när du vill under dygnets timmar. Resten av samhället måste anpassas efter det, utan att det leder till försämrad hälsa eller orimliga arbetstider.

<p>Historisk tillbakablick</p>

1939: Affärstidslagen inrättas, butiker förbjuds ha kvällsöppet (efter kl 18) och helgöppet (efter lunchtid på lördagar). Något friare regler gäller för bensinstationer samt tidnings- och tobakskiosker.

1967: Alla affärer tillåts ha öppet till kl 20 på vardagar.

1972: Affärstidslagen avskaffas och Sverige får friare butiksöppettider. Mycket är fortfarande stängt under söndagar och kvällar.

1975: Affärstidskommitén tillsätts och vill ha lagreglerade öppettider, men ingenny affärstidsslag inrättas. I dag regleras nattarbetsförbudet i arbetstidslagen.

Källa: Centrum för Näringslivshistoria

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ida Forsgren