Omtanken kostar kommunen miljoner

Vårdboendet Omtanken för vård i livets slutskede blir en dyr affär för kommunen. Kommunen betalade miljoner för en syrgasanläggning men kunde sedan inte använda den.

17 juni 1916 13:33

I höstas avvecklade Uppsala kommun sin vårdenhet Omtanken vid Ultuna där människor fått vård i livets slutskede sedan 2013. Kommunen sitter dock fast i ett hyresavtal som sträcker sig till år 2032 med en hyra på 2 225 kronor per kvadratmeter eller cirka 12 miljoner om året.

– Sanslöst, kommenterar äldrenämndens ordförande Monica Östman (S).

Dessutom tillkommer investeringar i bland annat utrustning för den palliativa verksamheten på 30 miljoner kronor. En del utgörs av en syrgasanläggning för över 3 miljoner. Kommunen köpte även in ett utbildningspaket för personalen som skulle hantera syrgasen och gastuber hyrdes för 70 000 kronor per år.

Men strax innan syrgasen skulle tas i bruk framkom att en kommun enligt reglerna inte får stå som ansvarig för en sådan anläggning. Kommunen hade inte de yrkeskategorier som måste ingå för att verksamheten ska tillåtas.

Dock fanns rätt personal inom landstinget, som delfinansierade Omtanken, men inte heller det innebar någon lösning.

– Eftersom landstinget inte ägde syrgasanläggningen kunde inte heller de använda den, uppger Monica Östman.

Uppgifterna framgår av en färsk rapport från kommunens revisorer.

Lokalerna har stått tomma närmare ett år men en lösning blir nu att äldreboendet Björngården flyttar in där och kan lämna sina slitna lokaler i Gottsunda.

Monica Östman konstaterar att kommunen får betala en hyra som rejält överstiger den som i normalfallet gäller för äldreboenden men hon är samtidigt nöjd med att lokalerna inte står tomma.

Hon tycker det var ett misstag att Omtanken överhuvudtaget placerades vid Ultuna.

– Det här har gått fel från början till slut, säger hon men påpekar att besluten togs under den borgerliga majoriteten.

Stefan Hanna (C), andre vice ordförande i äldrenämnden, säger att han inte var inblandad i besluten om att förlägga Omtanken till Ultuna och att han inte kan avgöra om det var ett felaktigt beslut även om han håller med om att lokalkostnaderna är "väldigt, väldigt höga".

Han anser att Uppsalabor i livets slutskede hamnat mellan kommunens och landstingets ansvar i flera år. Han anser att det var rätt att starta den högspecialiserade vården vid Omtanken eftersom de som skrevs in där därmed inte drabbades av det oklara ansvaret mellan de båda vårdgivarna.

Enligt Monica Östman drog sig kommunen ur Omtanken på grund av för låg beläggning. Vidare anser hon att den vårdform som bedrevs vid Omtanken, som inbegriper läkare, främst en fråga för landstinget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!