Ökat intresse för matnyttiga råd

Svenskarnas intresse för Livsmedelsverkets upplysningstjänst ökar. Folk söker en trovärdig källa, menar toxikologen Emma Halldin Ankarberg.

5 november 2014 10:24

Bara under förra året tog upplysningstjänsten vid Livsmedelsverket i Uppsala emot 15 000 frågor, främst från privatpersoner och företag som undrar vad som är bra och dåligt i kostväg eller vilka regler som gäller. Ökningen har skett under hela 2000-talet, säger Emma Halldin Ankarberg som regelbundet brukar svara på frågor i Upplysningstjänstens telefonlinje.

– Så fort vi är ute i media, oavsett vad det handlar om, så ökar samtalen. Människor vill veta mer om allt möjligt. Jag tror att det beror på en allmän nyfikenhet hos människor.

Livsmedelsverket har regeringens uppdrag att bland annat hjälpa konsumenten genom råd och information om bra livsmedel.

Att många privatpersoner söker sig till just Livsmedelsverket tror hon beror på den expertis som finns inom myndigheten, och på svårigheten att sortera ut vad som är en trovärdig källa när man söker efter upplysningar på Internet.

– Vi är källkritiska och gissar inte när vi svarar på frågor.

Den som ringer och ställer en fråga brukar få svar direkt, vet hon inte svaret finns det andra experter på myndigheten och ett helt arkiv med svar på de frågor som ställts tidigare i det aktuella ämnet. De som hör av sig via webbsidans frågeformulär får ett skriftligt svar.

Vilken är den vanligaste frågan?

– Från företagen handlar det ofta om hjälp i samband med nystart, vad som ska fyllas i eller vad som krävs. En tredjedel av samtalen från privatpersoner kommer från gravida som undrar vad som är nyttigt eller olämpligt att äta.

Sedan 2011 har Livsmedelsverket noterat över 40 000 kontakter via brev eller telefon.

– Jag tror att vi är ett bra stöd för de som ringer, men det finns en naturlig begränsning. Fler än de som kontaktar oss skulle kanske behöva samma information.

Ökningen har fått Livsmedelsverket att utreda framtiden för Upplysningstjänsten. Ulla Nordström, enhetschef för rådgivningsenheten, tror att många fler skulle få möjlighet att ta del av svaren om de sprids via fler kanaler. Till exempel har Konsumentverket fått regeringens uppdrag att starta en konsumenttjänst där allmänheten ska få del av svar som rör verksamheter inom tolv myndigheter. Även Livsmedelsverkets upplysningar kan bli en del av den tjänsten.

– Upplysningstjänsten är en väldigt populär funktion men väldigt resurskrävande. Vi försöker hitta andra metoder för att nå ut. Vår webbsida är viktigast, där försöker vi lägga ut de frågor som är aktuella. Men är man orolig över något vill man gärna ha en personlig kontakt med någon.

Fakta Myndighet i Uppsala

Livsmedelsverket är en statlig myndighet med kontor i Uppsala där cirka 350 personer arbetar. Inom myndigheten finns en rad experter, såsom toxikologer, nutritionister, mikrobiologer, veterinärer och kemister. Myndigheten arbetar i konsumenternas intresse för säkra livsmedel och ärlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Bland många andra verksamheter leder myndigheten och samordnar livsmedelskontroller, utarbetar regler inom livsmedelsområdet och gör undersökningar om livsmedel och matvanor. Myndigheten har också till uppdrag att informera konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om regler, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet.

Källa: Livsmedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Jansson